Het gezin een veilige plek? Dat is wat we allemaal verlangen. Toch is juist het gezin of familieverband de plek waar mensen kans lopen met geweld in aanraking te komen. Welke vormen van geweld kunnen er in gezinnen voorkomen? Welke gevolgen heeft dat in een gezin? Welke geloofsworstelingen kan dat teweeg brengen? Waar moet je in het pastoraat rekening mee houden? Dit zijn vragen waar we op 15 juni met elkaar over nadenken.

 

Datum
Locatie
Leerwerkbedrijf Proef & Geniet!, Scheldestraat 21 in Vlissingen
Onderdeel van
Kerken en De Hoop

Deskundigheid

De thema-avond wordt verzorgd door deskundigen van de polikliniek Zeeland
van De Hoop ggz:

  • Marjanne Louws, psycholoog
  • Judy Rijnhout, relatietherapeut
  • Wietske Nijsse, manager

Voor wie?

De avond is speciaal bedoeld voor predikanten/voorgangers, ouderlingen, diakenen, pastoraal werkers en andere betrokken gemeenteleden.
De inloop is vanaf 19:30 uur, het programma start om 19:45 uur. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meld je van te voren aan voor de thema-avond via onderstaande knop.