Het hele jaar door organiseert De Hoop ggz in samenwerking met Vrienden van De Hoop thema-avonden. Bent u betrokken bij het verlenen van pastorale zorg in de kerkelijke gemeente? Kom dan naar deze thema-avond in Vlissingen op 28 oktober 2020. 

Datum
Locatie
Scheldestraat 21 in Vlissingen
Kosten
Deze bijeenkomst is kosteloos (wel aanmelden)
Onderdeel van
Thema-avonden

Schrijf u nu in!

Thema: Relaties

Op woensdag 28 oktober organiseert De Hoop ggz een informatie- en ontmoetingsavond voor kerken over het thema ‘Relaties’. Wij nodigen u als predikant/voorganger, ouderling, diaken, pastoraal werker of geïnteresseerde van harte uit voor deze leerzame avond!

Tijdens de avond bieden we u handreikingen hoe om te gaan met mensen in uw kerkelijke gemeente die worstelen met relatieproblemen. Juist in deze tijd staan relaties onder druk! Hoe kun je als kerkelijke gemeente om hen heen staan en een goed vangnet voor hen zijn? Deze avond ontvangt u praktische handvatten van professionals hoe hen te ondersteunen, te begeleiden en zo nodig door te verwijzen.

De inhoudelijke inleiding op het thema wordt verzorgd door Judy Rijnhout (systeemtherapeut bij De Hoop) en Marwin van Mourik (ambulant begeleider). Vervolgens heeft u ruim gelegenheid voor het stellen van vragen vanuit de pastorale praktijk. Daarnaast zal Marijke Koers (coördinator kerkrelaties) aandacht schenken aan de manier waarop kerken en De Hoop elkaar structureel kunnen versterken.

De avond wordt gehouden bij Sta op Zorg, onze locatie in Zeeland. Adres: Scheldestraat 21 in Vlissingen. Vanaf 19:30 bent u welkom en staat er koffie / thee voor u klaar. Het programma begint om 19:45 uur en duurt tot ongeveer 21:45 uur.

We houden ons aan de corona-richtlijnen. Daarom is vooraf aanmelden verplicht. U kunt zich tot uiterlijk 26 oktober gratis inschrijven.

De Hoop is een christelijke ggz-organisatie, die kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen helpt om tot herstel te komen. Specialistische medewerkers van De Hoop integreren hierbij professionele expertise met de principes van het christelijk geloof. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Vrienden van De Hoop. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Graag tot 28 oktober!

Ik wil mij inschrijven!