Het hele jaar door organiseert De Hoop ggz in samenwerking met Vrienden van De Hoop thema-avonden. Ben jij betrokken bij het verlenen van pastorale zorg in de kerkelijke gemeente? Kom dan naar deze thema-avond in Alblasserdam, op 13 november 2019. Meld je hier aan!

Datum
Locatie
Ichthuskerk, Scheldeplein 2 in Alblasserdam
Kosten
Deze bijeenkomst is kosteloos (wel aanmelden)
Onderdeel van
Thema-avonden

Thema: GGZ/Verslaving in de kerk

Steeds meer mensen ervaren psychische klachten of worstelen met een verslaving. Ook binnen kerken neemt dit aantal toe. Het is een uitdaging in het pastoraat om hier goed mee om te gaan. Er kunnen vragen ontstaan, zoals: hoe staan we tegenover mensen met psychische klachten of een verslaving? Hoe kunnen we hen helpen, zonder dat we zelf een professional zijn? De sprekers van De Hoop gaan op een interactieve manier het gesprek aan over dit thema. Daarbij is alle ruimte voor vragen.

Voor wie?
De thema-avonden zijn speciaal bedoeld voor predikanten, jeugdwerkers, kerken- en oudstenraden, diaconieën en anderen die betrokken zijn bij verlenen van pastorale hulp en (voor- en na)zorg in de kerk of gemeente.

De bijeenkomst is kosteloos, maar meld je wel even aan.

Ik wil mij inschrijven!
Thema-avond over verslaving
Thema-avond over verslaving
Thema-avond over verslaving