Het Kennisinstituut christelijke ggz wil ambtsdragers, pastores, predikanten en geestelijk verzorgers in de regio Midden Nederland toerusten op het gebied van psychiatrische ziektebeelden. en biedt de toerustingscursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’ aan. Vijf donderdagavonden (in de periode april tot en met juni 2019), te Amersfoort. Kosten: €25 per avond. Meer informatie en aanmelden.

Datum
Locatie
Eleos Amersfoort (Printerweg 21-35, 3821 AP)
Kosten
€25 per avond

In uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis.

Is er in uw gemeente voldoende kennis in huis over psychiatrische ziektebeelden? Herkent u de onzekerheid als het gaat om de vraag: tot waar reikt de zorg die de kerk kan bieden – en hoe biedt u die? En wanneer kunt u iemand beter doorverwijzen naar een ggz-instelling? Omzien naar elkaar gaat niet buiten jezelf om; je eigen persoon en karakter spelen een rol. Hoe gaat u om met uw eigen betrokkenheid, bezorgdheid en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in uw gemeente?

Het Kennisinstituut christelijke ggz wil ambtsdragers, pastores, predikanten en geestelijk verzorgers in de regio Midden Nederland verder toe rusten op dit gebied en biedt de toerustingscursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’ aan. In vijf donderdagavonden (slechts €25 per avond!) in de periode april tot en met juni 2019, gaan we in Amersfoort in op bovenstaande vragen.

Meer informatie en aanmelden