Encelia

Encelia Crisis- & Observatiecentrum is opgericht om kinderen op Curaçao die in een crisis zijn of dreigen te komen, via een korte periode van hulp stabiliteit en houvast te bieden. Ze worden voor een zo kort mogelijke tijd uit hun gezin geplaatst, waar sprake is van geweld, misbruik of andere problematiek. Bij Encelia krijgen ze veilige plek. In deze periode wordt er een hoogwaardig behandelings- en begeleidingsplan opgesteld voor hen, maar ook voor hun omgeving. Het is natuurlijk van het grootste belang dat de situatie thuis ook verandert, zodat het kind als het terugkeert veilig is. In feite wordt een (dreigende) crisissituatie gebruikt om een duidelijke oplossingsrichting voor kind en omgeving te ontwikkelen.

Encelia biedt ook een interactief karaktervormend preventieprogramma voor jongeren van 11 tot 18 jaar. ‘Wak bo kaya’ wordt gegeven op scholen en in buurtcentra. Fundashon Encelia is een christelijke stichting. Het geloof dat ieder mens, groot en klein, waardevol is in Gods ogen, staat centraal voor de medewerkers en de vrijwilligers.

Het wordt Encelia helaas niet gemakkelijk gemaakt om de kwetsbaarste kinderen van Curaçao te blijven helpen. Onverwacht heeft het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Encelia medegedeeld dat de jaarlijkse subsidie is gekort. De reden is de moeizame financiële situatie van Curaçao. De maatregel geldt voor alle stichtingen die door SOAW gesubsidieerd worden. De korting geeft zeer grote zorgen. Met het gedeelte van de subsidie dat Encelia ontvangt, kunnen ze alleen de salarissen van het personeel betalen. Voor al het overige zijn zij compleet afhankelijk van sponsoring en donaties.

Wilt u meer weten over Encelia of Encelia steunen?