Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende activiteiten van Stichting De Hoop en aanverwante stichtingen. Het gaat hierbij om hulpverlening die niet of alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten die wij steunen.

Pastorale zorg binnen De Hoop
Nodig in 2017: €75.000
Pastorale gesprekken, Bijbels voor cliënten, lofprijsavonden en toerusting. Lees meer

Opvang voor kinderen van ouders die bij De Hoop zijn opgenomen
Nodig in 2017: €42.500
Ouders die hulp zoeken bij De Hoop kunnen samen met hun kinderen opgevangen worden. Lees meer.

Inloophuizen in Dordrecht en Vlissingen
Nodig in 2017: €155.000
Een veilige, warme plek voor mensen die eenzaam, dakloos en vaak ook verslaafd zijn. De inloophuizen bieden o.a. een warme maaltijd, een luisterend oor en advies.

Inloophuis De Hoop - Dordrecht
Inloophuis Sta op Zorg – Vlissingen

Werkvisie De Hoop
Werkvisie biedt een springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals oud-cliënten van De Hoop. Begrote bijdrage in 2017: €135.000. Lees meer 

Stay Clean - verschillende plaatsen in Nederland
Stay Clean ondersteunt op allerlei plaatsen in Nederland zelfhulpgroepen van oud-verslaafden. De deelnemers helpen elkaar om verslavingsvrij te blijven. Nodig in 2017:€30.000. Lees meer

Woon- en leefgemeenschap Horeb – Beekbergen
Snel toegankelijke en laagdrempelige hulp voor mannen die vaak direct van de straat komen. Begrote bijdrage in 2017 €50.000. Lees meer.

Terwille
Terwille biedt in Noord-Nederland, Noord-Oost en Midden-Nederland hulp aan mensen met een verslaving. Daarnaast helpt deze stichting vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van mensenhandel of loverboys. Begrote bijdrage in 2017: €70.000. Lees meer

Centrum voor Pastorale Counseling
Het CPC biedt pastorale zorg en ondersteunt d.m.v. training en toerusting vrijwillige en professionele hupverleners bij lokale activiteiten. Begrote bijdrage in 2017: €55.000. Lees meer

Stichting Chris & Voorkom!
Voorkom! geeft preventielessen op scholen om jongeren te waarschuwen voor middelengebruik. Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via haar chat en e-coaching. Ook verzorgt deze stichting trainingen, voorlichtingen en advies. Begrote bijdrage in 2017: €485.000. Lees meer

Encelia: Crisisopvang voor kinderen op Curaçao
Kinderen die leven in zeer bedreigende omstandigheden, van wie bijvoorbeeld de vader of moeder agressief is of zwaar verslaafd, kunnen terecht bij Encelia op Curaçao. Begrote bijdrage in 2017: €50.000. Lees meer

Delen via: