Uw gebed is voor ons erg belangrijk!

Gebed is de motor waarop ons werk draait. We willen in de eerste plaats de Here alle lof, eer en dank brengen. Daarnaast mogen we Hem al onze zorgen, verdriet en pijn kenbaar maken. Onze medewerkers bidden voortdurend voor het werk van De Hoop en onze cliënten. Immers, alleen bij de Here God is genezing mogelijk! En Hij verhoort! Dat ervaren we iedere keer weer opnieuw. 

Bidden helpt!

Gebeds- en dankpunten

Dankdag voor bidders

Aanmelden gebedsbrief

Delen via: