Dankdag voor bidders

Dank je wel dat je bidt voor het werk van De Hoop. Je gebed is essentieel! Om je te bedanken organiseren wij ieder jaar – gewoonlijk de tweede dinsdag van december – een inspiratieochtend voor bidders. Op deze morgen ben je vanaf 10:00 uur hartelijk welkom bij De Hoop. Tijdens de bijeenkomst is er een spreker die nader ingaat op een thema. Er is ook een rondleiding en een lunch. Er zijn geen kosten verbonden aan de ochtend.

Op deze plek zal ter zijner tijd de datum worden aangekondigd. Als je de gebedsbrief ontvangt, kun je het ook daarin lezen.

Meld je aan voor de gebedsbrief via een mail aan het Contactcentrum.