Periodieke schenking
Overweegt u om Stichting Vrienden van De Hoop regelmatig of voor een langere periode te steunen? Dan is het voor u voordelig om een periodieke schenking te doen. Een periodieke schenking (vroeger bekend onder de naam lijfrenteschenking) is een schenking voor langere tijd. Daar zitten zowel voor u als voor Vrienden van De Hoop duidelijke voordelen aan, die we graag uitleggen.

Vrienden van De Hoop is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u geld schenkt aan een ANBI is deze gift aftrekbaar van de belastingen. U kunt alleen pas van die aftrekpost gebruikmaken als u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw inkomen. Daardoor gaat het voordeel aan veel gulle gevers voorbij. Bij het aangaan van een periodieke schenking kunt u uw gift wel aftrekken vanaf de eerste euro.

Wat ook fijn is: sinds een paar jaar is het niet meer nodig om een periodieke schenking vast te leggen bij de notaris. U hoeft nu alleen het formulier voor periodieke schenking in te vullen. Dit formulier kunt u uitprinten, invullen en per post naar ons toesturen. Omdat Vrienden van De Hoop fondsen werft voor verschillende organisaties, kunt u op het formulier aangeven voor welke organisatie de periodieke schenking bestemd is. Daarnaast is het belangrijk dat u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs meestuurt. Klik hier om het periodieke schenking formulier te openen.

Advies
Wilt u meer informatie of advies, neem dan gerust contact op met de heer Samuël Siahaija, teamleider fondswerving. Telefoonnummer: 078 - 6 111 355 of e-mail: s.siahaija@vriendenvandehoop.nl

Delen via: