Op school lijken jongeren happy: ze maken lol en vertellen elkaar stoere verhalen. Maar het leven is niet altijd zo mooi als het lijkt. Jongeren voelen zich vaak depri, alleen of hebben iets heftigs meegemaakt. Sommige zijn verslaafd, snel afgeleid, agressief, angstig of dwangmatig bezig met eten. Deze problemen kunnen het jongeren knap lastig maken op school of thuis. Gelukkig is er wat aan te doen!

Bij verschillende locaties van De Hoop kunnen jongeren terecht voor onderzoek en behandelgesprekken om te werken aan hun probleem. Wanneer alleen gesprekken niet voldoende zijn, kunnen ze extra hulp krijgen en worden opgenomen in de kliniek. 

Vrienden van De Hoop is ook verbonden aan Stichting Chris en Voorkom!. Deze stichting wil kinderen en jongeren helpen bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Stichting Chris en Voorkom! bundelt het beste van het preventiewerk onder tieners van Voorkom! en de zorg en weerbaarheid voor tieners door Chris. Uw gift voor dit werk is van harte welkom.

Chris, wat er ook is!
Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via haar chat en e-coaching. Chris geeft door heel Nederland de weerbaarheidstraining LEV! Maar ook bijvoorbeeld de aanpak van pestgedrag, in de groep en online. Bedenk een thema in de leefwereld van kinderen en jongeren en Chris kan adviseren, toerusten en coachen. Chris is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Lees meer.

Voorkom! – verslavingspreventie
Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen gegeven worden. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken en internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken. Lees meer

 Helpt u mee? Geef uw gift via deze link of kijk op http://www.ikwiljulliehelpen.nl/.

Delen via: