Dankbaar voor de conferentie

Regelmatig houden we bij De Hoop conferenties. Tijdens drie dagen wordt voor de cliënten een christelijk thema verder uitgediept. Vorige week was de tweede conferentie van dit jaar. Gerard de Groot, voorganger van de Levend Woord Gemeente uit Rotterdam behandelde het thema ‘Laat ons gerust optrekken,’ gebaseerd op Numeri 13:30. Dirk de Boer, coördinator pastoraat, doet verslag.

Dirk vertelt: “De persoon Kaleb spreekt in Numeri de geruststellende woorden: ‘Laat ons gerust (vrijmoedig) optrekken en het (land) in bezit nemen.’ In een mensenleven kun je ervaren dat je staat voor een grote taak, opdracht of uitdaging en dat je denkt: ‘Zal ik wel verder gaan?’ Gerard de Groot heeft het thema uitgewerkt door te spreken over hoe op te trekken met God, met jezelf en met anderen. Tot slot was er aandacht voor optrekken tegen de vijand. Opmerkelijk was dat het thema mooi aansluit bij de zorgvisie van De Hoop. In de zorgvisie wordt namelijk gesproken over herstel van relaties. Herstel in de relatie met God, je zelf, de ander en de schepping. Als er sprake is van herstel in de relatie is er ook sprake van optrekken met die ander.”

Dirk vertelt verder: “We hebben genoten van goed onderwijs en velen werden geraakt door de boodschap. Opvallend was dat ongeveer 80 procent van de toehoorders, op vraag van Gerard, aangaf niet met het Evangelie groot te zijn geworden. Voor velen is dus de behandeling bij De Hoop de eerste mogelijkheid met het Evangelie in aanraking te komen! Geweldig om dan mee te maken dat tijdens de conferentie ongeveer dertig personen aangaven in het vervolg op te willen trekken met God en hun hart aan de Heer gaven!”

“Door alles heen beseffen we dat onze Hemelse Vader alle eer en glorie toekomt,” zegt Dirk. “We zijn Hem dankbaar voor de geweldige mogelijkheden die we krijgen in het organiseren van deze conferenties. Het feit dat het allang niet meer vanzelfsprekend is dat onze cliënten wel eens iets gehoord hebben van de Bijbelse boodschap, drukte mij persoonlijk weer met de neus op het feit dat wij bij De Hoop een unieke mogelijkheid hebben. Naast het leveren van goede, professionele en kwalitatief hoogstaande zorg, hebben we de mogelijkheid door dat alles heen de cliënten ook in aanraking te brengen met dé blijde boodschap.”

Wist u dat juist de christelijke aspecten van de zorg bij De Hoop uit giften worden bekostigd? U kunt met uw bijdrage conferenties en pastorale zorg bij De Hoop mede mogelijk maken. Mogen wij op u rekenen? Het rekeningnummer van Vrienden van De Hoop is NL 06 INGB 00 00 38 38 38. U kunt ook online doneren. Dank u wel!

Delen via:
« Naar overzicht