Liefde, aanvaarding en vergeving

Van 29 t/m 31 mei werd er bij De Hoop een conferentie gehouden voor de cliënten. Gerard de Groot ging in op het thema "Laat ons gerust optrekken." Dirk de Boer, coördinator pastoraat van De Hoop, kijkt terug.

We beleefden weer bijzondere dagen tijdens de conferentie. Elke dag waren er ongeveer vijftig deelnemers. Een uitschieter was de tweede dag, waar bijna zeventig personen aanwezig waren. Gerard de Groot, voorganger van de Levend Woord Gemeente uit Rotterdam behandelde het thema “Laat ons gerust optrekken”. Dit thema was gebaseerd op een tekst uit Numeri hoofdstuk 13 vers 30. Het thema werd vertaald naar: optrekken met God, optrekken met jezelf, optrekken met de ander, en optrekken tegen de vijand.

Drie sleutelwoorden die het Vaderhart van God kenmerken: Liefde, aanvaarding en vergeving. De liefde van God is onvoorwaardelijk, is opofferend en gevend. Je bent geliefd door God de Vader, en dat is onafhankelijk van wat je doet. God haat de zonde omdat die ons kapot maakt. In het kruis van Jezus werd de genade (vergeving) van God zichtbaar.
"Hoe kijk je naar jezelf?" was ook een belangrijke vraag tijdens de conferentie. “Wat je denkt is wie je bent” was een opvallende oneliner. Hoe denkt God over jou? Kijk naar jezelf zoals God naar je kijkt. God zegt: “Ik ben blij met jou!” De tegenstander plaatst altijd een vraagteken ‘?’ in plaats van een uitroepteken ‘!’. Een gedachte die daarbij hoort en ontmaskerd werd is: “Is God wel echt blij met jou?” Jouw probleem of worsteling is niet jouw identiteit. Als je een kind van God bent is dat je identiteit. En vanuit die nieuwe identiteit ga je onder andere in je behandeling, aan de slag met je probleem.

In het kader van optrekken met de ander werd het thema vergeving diepgaand behandeld. Alles in relaties draait om vergeving! “Zonder vergeving is innerlijke genezing niet mogelijk…” Diepgaand onderwijs hebben we gehad over het feit dat vergeving goddelijk is. Vergeving is niet menselijk, het is bovennatuurlijk. We hebben daar Gods genade voor nodig. Er is hoop voor slachtoffers en er is hoop voor daders.

Het slotthema over het optrekken tegen de vijand werd schitterend geïllustreerd met een voorbeeld uit de sport American Football. Je scoort een punt op het moment dat je een touch down plaatst in de end-zone van de tegenstander. Het kruis van Christus in ons leven is een touch down in de end-zone van satan. En tevens het fundament waarop verandering in ons leven mogelijk is. Bijzonder om mee te maken dat tijdens de conferentie veel personen aangaven in het vervolg op te willen trekken met God en vanuit die positie hun problemen “in de ogen te kijken”!

Dank aan allen die door hun bijdrage er voor gezorgd hebben dat het organiseren van deze conferentie weer mogelijk werd. Koffieschenkers, techneuten, gastenbidstondband, zangleiders, ‘mee-bidders’ en bidders op de achtergrond, etc. etc. Allemaal heel erg bedankt! We zijn uiteraard afhankelijk van Gods rijke zegen en zijn Hem dankbaar voor de rijke zegen van deze week, maar ook de inzet van medearbeiders is nodig. Bedankt! Onze dank gaat uit naar Gerard de Groot die zijn bewogenheid en betrokkenheid bij cliënten en medewerkers van De Hoop weer gepassioneerd liet blijken. Velen zijn aangesproken en hebben diepe levenskeuzes gemaakt.

Door alles heen beseffen we dat onze Hemelse Vader alle eer en glorie toekomt. We zijn Hem dankbaar voor de geweldige mogelijkheden die we krijgen in het organiseren van deze conferenties. Naast het leveren van goede, professionele en kwalitatief hoogstaande zorg, hebben we de mogelijkheid met lef de cliënten ook in aanraking te brengen met dé blijde boodschap.

Delen via:
« Naar overzicht