Steeds meer mensen doen mee met de actie om waardevolle spullen te veilen voor het werk van De Hoop. Allerlei antieke stukken vinden hun weg naar Vrienden van De Hoop, van waardevolle schilderijen en porselein tot antieke zilveren voorwerpen. ‘Dat stemt ons dankbaar!’ vertelt initiatiefnemer Andre Groeneweg.

“Eigenlijk zitten onze kinderen helemaal niet op deze oude spullen te wachten”, vertelt iemand op leeftijd die mooie zilveren miniaturen schonk aan stichting Vrienden. “Onze kinderen hebben er niets mee. Op deze wijze dragen we iets bij aan het geven van een nieuwe kans voor mensen die dat echt nodig hebben. Ook helpen we zo om de extra’s die de Hoop biedt, zoals een stukje geestelijke zorg, betaalbaar te houden.”

‘Op onze antieke spulletjes zitten onze kinderen echt niet te wachten’

Van een andere gever ontving ‘Vrienden’ een schilderij (pastel, voorstellende een mooi landschap), van een schilder die in West Nederland naam en faam verwierf. Het schilderij werd door het Zeeuws Veilinghuis, dependance De Korendijk, gewaardeerd tussen de tweehonderd en driehonderd euro. Weer een andere gever gaf veel spulletjes afkomstig uit een nalatenschap. “Ook daar zijn we bijzonder blij mee” , aldus initiatiefnemer Andre Groenewegen.

De opbrengst van de stukken die worden geveild bij het Zeeuws Veilinghuis, zijn aftrekbaar als gift. Groenewegen: “De schenkers van het antiek krijgen van ons bericht wat hun spulletjes hebben opgeleverd. Dat kan dan gebruikt worden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Echter, dat geldt uiteraard alleen voor die spullen die zijn verkocht. Natuurlijk zijn er ook spulletjes waarvoor geen interesse is. Die schenken we in overleg met de gever een kringloopwinkel, zoals de kringloopwinkel van Werkvisie De Hoop. Zo vinden ook die goederen hun weg naar die mensen die het hard hebben.”

Lees meer

Meld je antieke spullen aan en maak een verschil voor cliënten.