Begin oktober vond de driedaagse conferentie ‘Hoe God naar je kijkt’ plaats’. Deze christelijke conferenties zijn niet verplicht, maar veel cliënten grijpen de kans deze bijeenkomsten te bezoeken. Het was een bijzondere bijeenkomst waar vele cliënten de Heer (beter) leerden kennen. Velen zijn aangesproken en hebben levenskeuzes gemaakt. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor! Deze conferenties kunnen we alleen organiseren dankzij giften.

Conferentie raakt harten

Deze week stond al weer de laatste van drie conferenties van dit jaar gepland. Blij en dankbaar kijken we terug op de conferenties voor cliënten van 2018. Ook deze was weer bijzonder! Dirk de Boer, de coördinator pastoraat, kijkt terug.

Citaat van de gastvrouw:
“Wat een bijzondere afsluiting van de conferentie. Terwijl de pianist rustige pianomuziek speelde ontstond een nieuw lied dat Leen ten gehore bracht. Wat een prachtig samenspel en harmonie, een geweldige samenvatting van het thema van de conferentie ‘Hoe God naar ons kijkt’: Hij heeft je altijd op het oog.”

De bedoeling was dat Wilkin van de Kamp als spreker de lezingen zou verzorgen. Helaas moest hij in verband met ziekte op het laatste moment afmelden. Gelukkig was Leen Koster, voorganger van de Volle Evangelie Gemeente “Het Kruispunt” uit Nieuwerkerk a/d IJssel, bereid zijn agenda om te gooien en in te springen! Leen Koster is als spreker voor De Hoop geen onbekende, en we zijn hem zeer erkentelijk dat hij op zeer korte termijn (een dag van te voren…) bereid was ons te helpen.

Deelnemers
Op de voor hem bekende en aansprekende wijze gaf Leen invulling aan de lezingen. Dit bleek ook uit het feit dat er elke ochtend trouw ongeveer een constante groep van 70 deelnemers aanwezig was. Ook waren er afdelingen waar cliënten via de live-stream het programma volgden. Het thema van de week “Hoe God naar je kijkt” werd door de spreker behandeld.

Identiteit
Dinsdagochtend stond in het teken van ‘de vrouw zonder naam’ uit het Oude Testament. Conclusie is dat we het niet alleen kunnen. God wil betrokken zijn bij ons leven. Dag twee werd onder andere  identiteit behandeld. Wie ben ik? God ziet je als uniek schepsel. Niet wat je hebt gedaan bepaalt je identiteit, maar Christus bepaalt je identiteit. God wil vergeven, dit is de ware aard van God. Je past in ZIJN plan. De laatste ochtend bracht een boodschap van Hoop. We mogen weten dat God van ons houdt. Dat is HOOPVOL, Hij vergeeft! Eveneens maakte de spreker duidelijk dat het geestelijk leven een proces is. Dat is niet na 1 gebed klaar. Het is een oefening. Ook werd er een uitnodiging gedaan voor mensen die hun leven in de hand van God wilden leggen. Het blijft bijzonder dat zeker 15 bezoekers hun hart aan de Heer gaven!

Een oneliner gehoord tijdens de conferentie:
Haat sloopt de brug waar je zelf later overheen moet. Laat God je helpen.”

Dank
Opnieuw onze hartelijke dank aan allen die door hun bijdrage ervoor gezorgd hebben dat het organiseren van deze conferentie weer mogelijk werd.  Allemaal heel erg bedankt! Uiteraard zijn we afhankelijk van Gods zegen en zijn Hem dankbaar voor de rijkdom van deze week, maar de inzet van medearbeiders is nodig. Bedankt! Onze dank gaat uit naar Leen Koster die bewogenheid en betrokkenheid bij cliënten en medewerkers weer sprankelend wist te vertolken. Velen zijn aangesproken en hebben levenskeuzes gemaakt.

Door alles heen beseffen we dat onze Hemelse Vader alle eer en glorie toekomt. We zijn dankbaar voor de geweldige mogelijkheden die we krijgen in het organiseren van deze conferenties. We zien uit naar de conferenties in 2019! Naast het leveren van goede en professionele zorg, hebben we de mogelijkheid cliënten ook in aanraking te brengen met dé levensveranderende boodschap. Gezamenlijk optrekken tot heil (=heelheid) van onze cliënten. En niet te vergeten medewerkers en vrijwilligers van De Hoop ggz.

Dordrecht, 4 oktober 2018, Dirk de Boer, coördinator pastoraat.

Wilt u meehelpen om conferenties zoals deze mogelijk te maken? Steun De Hoop met een gift!