Derde Huis van Hoop is geopend

​In februari opende de derde Huis van Hoop-locatie, aan de Danshof in Gorinchem, haar deuren. Deze kleinschalige woon- en leefgemeenschap biedt een plek voor mensen die na een behandeling voor verslaving of psychische problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Hier krijgen ze alle hulp die nodig is om de volgende stap te zetten in hun groei naar een zo zelfredzaam mogelijk leven.

Plek voor twaalf bewoners
In een Huis van Hoop is plaats voor twaalf bewoners. Daarnaast zijn er ‘kernbewoners’: mensen met hun eigen baan die daarnaast geschoold zijn voor hulpverlening en hun levens delen met de bewoners. Zij hebben een belangrijke rol op de woonlocatie. Kernbewoners dragen bij aan het gezonde leefklimaat. Samen met de bewoners vormen zij een gemeenschap, waar ze met elkaar meeleven, ervaringen delen, samen koken of boodschappen en klusjes met elkaar doen. Iedereen gaat overdag hun eigen weg. Aan het eind van de dag treffen ze elkaar weer in het Huis van Hoop.
De intensieve woonbegeleiding bestaat verder uit een team van deskundige zorgprofessionals van De Hoop die (samen met de kernbewoners) zorgdragen voor de 24 uurs-zorg.

Open na grondige voorbereiding
De locatie in Gorinchem opende na ruim een jaar verbouwen, samenstellen van een team, het vinden van kernbewoners en het inrichten van de locatie.  Na deze grondige voorbereiding is het nu eindelijk zover. De eerste twee bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen en komende maanden verwacht de locatie de overige tien bewoners.

Mede mogelijk dankzij giften
Huizen van Hoop zijn mede mogelijk dankzij giften. De overheid financiert namelijk de zorg voor cliënten, maar overige zaken moeten zelf geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de Huizen van Hoop. Sommige bewoners hebben al huisraad, maar er zijn ook bewoners die door hun verleden helemaal niets hebben.

Het is de wens van De Hoop om de komende jaren meerdere huizen van Hoop te openen. Voor het opstarten hiervan is geld nodig, bijvoorbeeld voor de verbouwing en inrichting van de ruimtes.