Keurmerken


Stichting Vrienden van De Hoop beschikt over het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit houdt in dat een onafhankelijke organisatie erop toe ziet dat uw geld op een verantwoorde wijze door onze stichting wordt besteed.

CBF
Sinds 1996 verleent het CBF een keurmerk aan fondswervende instellingen. Elk fonds dat in aanmerking wil komen voor een CBF-Keur, moet aan dezelfde criteria voldoen en dezelfde procedure doorlopen. Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet. Meer informatie over de toetsing en het keurmerk kunt u vinden op www.cbf.nl. Stichting Vrienden van De Hoop heeft het keurmerk op 1 juli 2002 gekregen en dit is in 2016 verlengd voor drie jaren.

ANBI
Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Vrienden van De Hoop is in het bezit van een ANBI verklaring. U kunt ons daarom ook terugvinden op de website van de belastingdienst onder de naam ‘Vrienden van De Hoop'. ANBI is eigenlijk geen keurmerk: het is een erkenning vanuit de belastingdienst.

Vrienden van De Hoop onderschrijft de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur in het Reglement CBF-Keur, die sinds 1 juli 2008 van kracht zijn:

1. Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren.

2. Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen.

3. Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

Een uitvoerige verantwoording per principe staat in het Jaarverslag 2015 op pagina 53-54.

Daarnaast zijn het Jaarverslag en de Jaarrekening van Vrienden van De Hoop uiteraard opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Delen via: