Het bestuur van Vrienden van De Hoop is op zoek naar nieuwe bestuursleden, ter versterking van de vier huidige bestuursleden. Het bestuur van Vrienden van De Hoop houdt toezicht op de directie, fungeert als klankbord voor de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het bestuur vergadert zo’n 7 à 8 keer per jaar, meestal in Dordrecht. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding, behalve een (reis)kostenvergoeding.

Wij zoeken kandidaat-bestuursleden die:
-Een persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben en actief kerkelijk zijn (geen predikant of voorganger)
-Van onbesproken gedrag zijn
-Het werk van De Hoop een warm hart toedragen en dat willen vertegenwoordigen
-Bestuurlijke ervaring hebben
-Bij voorkeur deskundig zijn op het gebied van Communicatie/PR/Marketing en/of een relevant netwerk in de regio Drechtsteden hebben

Zou u Vrienden van De Hoop willen dienen als bestuurslid en herkent u zich in bovenstaande profiel? Stuurt u ons dan alstublieft uw CV en een korte brief waarin u aangeeft vanuit welke motivatie u zich beschikbaar stelt als bestuurslid. U kunt deze documenten mailen naar de voorzitter van Vrienden van De Hoop, de heer C.M. (Cor) Kloet: cmkloet@icloud.com.

Meer informatie over de positie en het functioneren van het bestuur vindt u in de hoofdstukken “Bestuur en directie” en de “Verantwoordingsverklaring” van ons Jaarverslag.