Vrienden van De Hoop wil ondernemers interesseren en betrokken maken bij het werk van De Hoop en de aanverwante stichtingen in binnen- en buitenland. De Hoop helpt kinderen, jongeren en volwassenen. We zoeken ondernemers die dit werk mee willen dragen, zodat we in Nederland en daarbuiten vele mensen kunnen helpen op hun weg naar herstel.

Dit kan enerzijds door directe financiële ondersteuning en anderzijds door opdrachten te verstrekken en mee te werken aan de re-integratie van cliënten van De Hoop.

Werk als behandeling
Bij de 24-uurs hulpverlening van De Hoop staan behandelen én werken centraal. Een belangrijke reden dat ook werk centraal staat is dat werk bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde. Een andere reden is re-integratie: door cliënten tijdens de behandeling werk aan te bieden, krijgen onze cliënten de mogelijkheid om (opnieuw of voor het eerst) een vak te leren en werkervaring op te doen. Ook leren ze op een gezonde manier om te gaan met collega's, leiding, verantwoordelijkheid en werkdruk. Op deze manier bereiden we cliënten maximaal voor op een terugkeer in de maatschappij én bieden we hen de kans om weer een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Een eerlijke kans
Daarvoor hebben cliënten wel een eerlijke kans nodig. We hebben het bedrijfsleven nodig om hen die kans te bieden. Want als wij cliënten helpen bij het breken met hun verslaving en voorbereiden op een terugkeer naar de maatschappij, dan moet die maatschappij ze wel een kans geven. Een eerlijke kans om te tonen dat ze veranderd zijn en hun nieuwe leven ook vorm kunnen geven

We zijn op zoek naar ondernemers die:

  • maatschappelijk betrokken ondernemen in de praktijk willen brengen;
  • hart hebben voor hun naaste en willen bijdragen aan een nieuw leven voor onze cliënten;
  • financiële ondersteuning willen bieden om behandeling en opleiding mogelijk te maken, nieuwe projecten op te starten en daardoor wachtlijsten te verkorten;
  • de werkervaringsbedrijven van De Hoop opdrachten bieden, zodat cliënten zinvol werk hebben en deze werkervaringsbedrijven op een gezonde financiële basis kunnen draaien;
  • re-integratiemogelijkheden bieden voor cliënten, zodat zij ook buiten De Hoop werkervaring kunnen opdoen;
  • banen kunnen bieden aan cliënten die hun behandeling succesvol hebben afgerond en weer willen terugkeren naar de maatschappij.

Neem gerust contact op met Samuel Siahaija teamleider Fondsenwerving van Vrienden van De Hoop.

Delen via: