Elk mens is waardevol!

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, onder andere door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt vergoed. Dankzij jouw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben.

Waarom je hulp zo belangrijk is

“Drinken werd mijn beste vriend”

Nel over haar alcoholverslaving en onverwerkte pijn

Als kerkelijke gemeente een vangnet zijn voor mensen met psychische problemen?

Volg de verdiepingscursus pastoraat

Steun cliënten van De Hoop! Met jouw gift helpen wij mensen die zijn vastgelopen in hun bestaan om een nieuw begin te maken.