Elk mens is waardevol!

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, onder andere door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt vergoed. Dankzij jouw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben.

Waarom je hulp zo belangrijk is

“Ik gunde mezelf geen rust”

Een verhaal over een leven vol pijn en wanhoop

Geef jouw steun aan de mannen en vrouwen bij De Hoop, voor 7 euro per maand!

Ontvang een powerbank als teken van verbinding
Kracht van Hoop

"Ik dacht dat liefde niet bestond"

Een verhaal over drank, drugs en veel relaties
Verhaal van Hoop Ester

Als kerkelijke gemeente een goed vangnet bieden bij psychische problemen?

Doe mee aan de Verdiepingscursus Pastoraat!
Verdiepingscursus Pastoraat

Steun cliënten van De Hoop! Met jouw gift helpen wij mensen die zijn vastgelopen in hun bestaan om een nieuw begin te maken.