Elk mens is waardevol!

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, onder andere door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt vergoed. Dankzij jouw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben.

Waarom je hulp zo belangrijk is

"Ik ben eigenlijk een gevoelig persoon; dat heb ik verstopt achter gebruik"

Lees het gesprek met cliënten op woonlocatie Oudendijk
Project Oudendijk Ervaringsdeskundigheid

“Ik heb de politie gebeld. Hoor je me? Ik heb ze gebeld. Echt waar.”

Lees dit fragment uit het leven van een cliënt
Splinter Thom verslaving

"Ik was nergens veilig."

Lees het verhaal van Jules
Het verhaal van Jules

Steun mensen zoals Jules! Met jouw gift helpen wij mensen die zijn vastgelopen in hun bestaan om een nieuw begin te maken.