CBF-keurmerk en ANBI-verklaring

Stichting Vrienden van De Hoop beschikt over het CBF-keurmerk, wat inhoudt dat het CBF, de toezichthouder op goede doelen, erop toeziet dat giften op een verantwoorde wijze door onze stichting worden besteed. Stichting Vrienden van De Hoop beschikt tevens over een ANBI-verklaring, waardoor giften aan onze stichting voor de belasting aftrekbaar zijn. Je kunt ons vinden op de ANBI-website onder de naam “Vrienden van De Hoop”.

Toelichting op de fondsenwerving
Stichting Vrienden van De Hoop is de zelfstandige fondsenwervingsstichting die contacten opbouwt en onderhoudt met de achterban, de gelden werft, de bestedingen controleert en daar verantwoording over aflegt voor projecten uitgevoerd door Stichting De Hoop. Stichting Vrienden van De Hoop kent een zelfstandig bestuur en directeur, wordt gecontroleerd door een andere accountant dan de accountant van Stichting De Hoop en heeft het CBF-Keurmerk. Deze structuur is er om zo vanuit haar zelfstandigheid de giften te scheiden van de subsidies die De Hoop ook ontvangt. Zo borgen we dat de giften besteed worden aan de vele niet-gesubsidieerde projecten en hulpverlening binnen Stichting De Hoop.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en/of het magazine

CBF

Sinds 1996 verleent het CBF een keurmerk aan fondsenwervende instellingen. Elk fonds dat in aanmerking wil komen voor een CBF-Keur, moet aan dezelfde criteria voldoen en dezelfde procedure doorlopen. Het keurmerk wordt afgegeven voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet. Meer informatie over de toetsing en het keurmerk kunt u vinden op www.cbf.nl. Stichting Vrienden van De Hoop heeft het keurmerk sinds 1 juli 2002.

CBF-keurmerk

Voor ons CBF-Erkenningspaspoort klikt u op onderstaande link.

Erkenningspaspoort
CBF-Erkenningspaspoort

ANBI

Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Vrienden van De Hoop is in het bezit van een ANBI verklaring. U kunt ons daarom ook terugvinden op de website van de belastingdienst onder de naam ‘Vrienden van De Hoop’. ANBI is eigenlijk geen keurmerk: het is een erkenning vanuit de Belastingdienst.

Vrienden van De Hoop onderschrijft de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur in het Reglement CBF-Keur, die sinds 1 juli 2008 van kracht zijn:
1. Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren.
2. Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen.
3. Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.
Daarnaast zijn het Jaarverslag en de Jaarrekening van Vrienden van De Hoop uiteraard opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Lees meer over onze beleidsplannen

Overige informatie
Officiële naam: Stichting Vrienden van De Hoop
KVK-inschrijving: Stichting Vrienden van De Hoop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam: 41118128
RSIN nummer: 004815300
Doelstelling: doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving. Klik hier
Beleidsplan: hoofdlijnen van het actuele beleidsplan. Klik hier
Bestuur en directie: samenstelling bestuur en directie. Klik hier.
Beloningsbeleid: het beloningsbeleid van bestuur en directie. Klik hier
Jaarverslag: het jaarverslag met daarin een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de staat van baten en lasten, met toelichting. Klik hier.

Bezoek- en postadres:
Stichting Vrienden van De Hoop,
Provincialeweg 122,
3329 KP Dordrecht

E-mail: info@vriendenvandehoop.nl
Algemeen telefoonnummer: 078 – 6111355