Stichting Vrienden van De Hoop (opgericht in 1977) heeft als belangrijkste doelstelling om De Hoop en gelieerde stichtingen (financieel) te ondersteunen. Wij ervaren het als een Bijbelse opdracht om om te zien naar anderen. Door Hoop en professionele zorg te bieden. Door christenen voor álle mensen, jong en oud. Met of zonder dak of thuis.

Deze doelstelling wordt op verschillende manieren uitgevoerd:
• Door fondsenwerving via donateurs, kerken, scholen en het bedrijfsleven,
• Door fondsenwerving via legaten, vermogensfondsen en subsidieverstrekkers,
• Door het organiseren van fondsenwervende evenementen en acties,
• Door het beschikbaar stellen van onroerend goed en faciliteiten,
• Door communicatie via internet, Hoop Magazine, nieuwsbrieven en social media,
• Door het geven van spreekbeurten en presentaties, voorlichting, preventielessen en nazorgactiviteiten.

Stichting Vrienden van De Hoop, opgericht in 1977, heeft als belangrijkste doelstelling om Stichting De Hoop en aan haar gelieerde stichtingen te ondersteunen, in het bijzonder de zorg- en hulpverlening die niet of slechts gedeeltelijk door verzekeraars of de overheid wordt vergoed.
Dankzij de giften van tienduizenden particulieren, honderden kerken en gemeenten, scholen en tientallen bedrijven kan Vrienden van De Hoop financiële ondersteuning bieden, gebouwen ter beschikking stellen en expertise leveren (onder meer op het gebied van communicatie).
Vrienden van De Hoop is een zelfstandige stichting, met een eigen onafhankelijk bestuur, en maakt geen deel uit van Stichting De Hoop of van andere stichtingen.

Wat doen wij?

1. Financieel ondersteunen van zorg- en hulpverlening. Vrienden van De Hoop ondersteunt een grote diversiteit aan activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen die niet of slechts gedeeltelijk door verzekeraars of de overheid worden vergoed, waaronder:

 • Inloophuizen in Dordrecht en Vlissingen
 • Werkervaringsplaatsen voor cliënten
 • Ontwikkeltraject waar cliënten werken aan persoonlijke ontwikkeling
 • Bijbels voor cliënten, conferenties, lofprijsavonden, pastoraat, toerusting
 • Preventielessen op scholen
 • Anonieme online chat-mogelijkheid voor kinderen en jongeren
Bekijk hier alle activiteiten

2. Vrienden van De Hoop voert zelf ook een aantal activiteiten binnen haar doelstelling uit, waaronder:

 • Begeleiding van werkervaringsdeelnemers
 • Voorlichting in kerken en via het magazine HOOP
 • Beschikbaar stellen van gebouwen voor activiteiten van De Hoop en gelieerde stichtingen

3. De voorlichtende en fondsenwervende activiteiten van Vrienden van De Hoop bestaan onder meer uit:

 • Magazine HOOP
 • Fondsenwervingsbrieven, digitale nieuwsbrieven en gebedspunten
 • “Verhalen van Hoop” op YouTube
 • Presentaties en voorlichting in kerken en gemeenten, tijdens beurzen en evenementen, bij ontvangsten en rondleidingen
 • Telefonische contacten
 • Sponsorfietstochten Cycle for Hope
 • Sponsorrun Run for Hope
 • Activiteiten Vrouwen van Hoop
 • Bijeenkomsten voor Zakenvrienden
Bekijk het jaarverslag van Stichting Vrienden van De Hoop