Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? U kunt altijd contact met ons opnemen, telefonisch of via de mail. Maar misschien vindt u uw vraag – en het antwoord – in dit overzicht van veelgestelde vragen.

 • Vrienden van De Hoop streeft ernaar om – in overeenstemming met de richtlijnen van de Erkenningsregeling Goede Doelen – gemiddeld minimaal 70% van de totale baten te besteden aan haar doelstelling. In de afgelopen drie jaren lag dit percentage op ruim 85%. Meer informatie vindt u in ons Jaarverslag.

 • De Hoop is een ggz-instelling. Dat betekent dat de reguliere zorg wordt vergoed door overheid en zorgverzekeraars. Maar De Hoop geeft daarnaast veel extra zorg, die niet wordt vergoed. Hierbij kunt u denken aan pastorale zorg, werkervaring voor de cliënten, de opvang van kinderen die samen met hun ouders worden opgenomen en nog veel meer. Hiervoor is geld nodig.

 • Omdat Vrienden van De Hoop een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, zijn wij een goed doel dat door de belastingdienst is goedgekeurd (RSIN: 004815300). Dit betekent dat uw giften en sponsorgelden aan goede doelen (vanaf de drempel van 1 % van uw inkomen) aftrekbaar zijn.

  Wanneer u Vrienden van De Hoop voor een langere tijd financieel wilt steunen, kan het aantrekkelijk voor u zijn om een periodieke schenking op te (laten) stellen. Uw schenkingen zijn dan 100% fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u hier.

 • De website van De Hoop formuleert het zo: “We bieden je goede ggz-zorg. Je kunt vertrouwen op de deskundigheid van onze professionals die samen met jou werken aan herstel. Behandeling is altijd maatwerk, voor niemand hetzelfde. We stellen jou centraal, met het probleem waarmee je bij ons aanklopt. Maar we kijken ook verder dan dat! We kijken daarom niet alleen naar de aandoening of de verslaving die je wellicht hebt, maar ook naar de gevolgen hiervan voor andere terreinen in je leven. Hoe gaat het in je relatie, in je werk, je woonsituatie? We geloven dat je als mens gemaakt bent om in relatie te leven met jezelf, anderen, de schepping en met God. Daarom kijken we met jou op welke van deze gebieden hulp nodig is.” Wilt u verder lezen, klik dan hier.

 • Vrienden van De Hoop heeft het CBF-keurmerk en is een ANBI. Ons uitgavenpatroon wordt gecontroleerd door onafhankelijke, externe instanties. Wij willen op een goede manier met uw gift omgaan, en dat wordt door deze controles gewaarborgd. Meer details kunt u hier lezen.

 • U kunt dat doen door een mail te sturen naar info@vriendenvandehoop.nl. Vergeet niet ook de oude gegevens te vermelden.

Geen antwoord gevonden? Kijk hieronder voor meer vragen of neem contact met ons op.

Vragen over geven

 • De Hoop is een ggz-instelling. Dat betekent dat de reguliere zorg wordt vergoed door overheid en zorgverzekeraars. Maar De Hoop geeft daarnaast veel extra zorg, die niet wordt vergoed. Hierbij kunt u denken aan pastorale zorg, werkervaring voor de cliënten, de opvang van kinderen die samen met hun ouders worden opgenomen en nog veel meer. Hiervoor is geld nodig.

 • Dit gebeurt op of rond de 25e van de maand.

 • Alle rekeningnummers vindt u op onze site. Klik hier.

 • Vrienden van De Hoop streeft ernaar om – in overeenstemming met de richtlijnen van de Erkenningsregeling Goede Doelen – gemiddeld minimaal 70% van de totale baten te besteden aan haar doelstelling. In de afgelopen drie jaren lag dit percentage op ruim 85%. Meer informatie vindt u in ons Jaarverslag.

 • Omdat Vrienden van De Hoop een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, zijn wij een goed doel dat door de belastingdienst is goedgekeurd (RSIN: 004815300). Dit betekent dat uw giften en sponsorgelden aan goede doelen (vanaf de drempel van 1 % van uw inkomen) aftrekbaar zijn.

  Wanneer u Vrienden van De Hoop voor een langere tijd financieel wilt steunen, kan het aantrekkelijk voor u zijn om een periodieke schenking op te (laten) stellen. Uw schenkingen zijn dan 100% fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u hier.

 • Aan de omschrijving die vermeld staat bij uw afschrijving. Hier staat altijd ‘Incasso’ en dan waar u voor geeft. Er staat dus bijvoorbeeld ‘Incasso Chris waar meest nodig’ of ‘Incasso De Hoop waar meest nodig’.

 • Als u Vrienden van De Hoop een machtiging heeft gegeven, kunt u die eenvoudig laten stopzetten door ons te bellen of door te mailen naar info@vriendenvandehoop.nl. Als u mailt, vergeet dan niet uw adresgegevens te vermelden. Als u zelf een automatische overschrijving heeft ingesteld, kunt u deze stopzetten via uw bank.

 • Het BTW-nummer is: NL004815300B01.

Vragen over uw gegevens

 • Wij vinden het natuurlijk jammer dat u geen post meer wilt, maar u kunt het regelen door een mail te sturen info@vriendenvandehoop.nl.  Vergeet niet uw adres te vermelden!

 • U kunt dat doen door een mail te sturen naar info@vriendenvandehoop.nl. Vergeet niet ook de oude gegevens te vermelden.

 • Als u dat nog niet gedaan hebt, neem contact met ons op. Wij hopen dat wij samen met u uw klacht kunnen verhelpen. Vrienden van De Hoop heeft een klachtenprocedure. Die kunt u hier nalezen.

 • Deze gegevens komen uit ons eigen adressenbestand. Deze gegevens zijn in ons bezit omdat u ons in het verleden (eenmalig) gesteund hebt of meegedaan hebt aan een actie of evenement. Als u meer wilt weten over ons privacybeleid, kunt u dat hier nalezen.

Vragen over De Hoop ggz

 • De Hoop biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen. Meer informatie kunt u hier lezen.

 • Om hulp te krijgen bij De Hoop, is de eerste stap het aanmelden. Daarna krijgt u een intakegesprek. Lees hier verder.

 • Nee, dat is niet zo. Van medewerkers wordt wel verwacht dat ze christen zijn.

 • De website van De Hoop formuleert het zo: “We bieden je goede ggz-zorg. Je kunt vertrouwen op de deskundigheid van onze professionals die samen met jou werken aan herstel. Behandeling is altijd maatwerk, voor niemand hetzelfde. We stellen jou centraal, met het probleem waarmee je bij ons aanklopt. Maar we kijken ook verder dan dat! We kijken daarom niet alleen naar de aandoening of de verslaving die je wellicht hebt, maar ook naar de gevolgen hiervan voor andere terreinen in je leven. Hoe gaat het in je relatie, in je werk, je woonsituatie? We geloven dat je als mens gemaakt bent om in relatie te leven met jezelf, anderen, de schepping en met God. Daarom kijken we met jou op welke van deze gebieden hulp nodig is.” Wilt u verder lezen, klik dan hier.

 • Als u meer wilt weten over hulp bij De Hoop, kunt u het beste een kijkje nemen op de site van De Hoop: www.dehoop.org. Als u dan nog vragen heeft, kunt u ook telefonisch contact opnemen met De Hoop: 078-6 111 111.

Vragen over Vrienden van De Hoop

 • Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt sinds 1977 het werk van De Hoop en de hieraan verbonden stichtingen met onder andere fondsenwerving, communicatie en het beschikbaar stellen van gebouwen. Met (financiële) steun van onder andere donateurs, zakenvrienden, collectes, legaten en subsidiewerving draagt Vrienden van De Hoop bij aan de niet-verzekerde zorg die De Hoop biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen. Zonder deze steun is een belangrijk deel van deze zorg niet of maar gedeeltelijk mogelijk. U kunt hier meer lezen over Vrienden van De Hoop.

 • De Hoop ggz biedt zorg aan de cliënten. Als categoriaal psychiatrisch ziekenhuis kan De Hoop aanspraak maken op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor de behandeling van de cliënten. De aanvullende zorg die De Hoop biedt als onderdeel van de integrale zorg voor haar cliënten valt buiten deze regeling. Hiervoor is De Hoop aangewezen op giften. Stichting Vrienden van De Hoop zet zich hiervoor in. Stichting Vrienden van De Hoop kent een zelfstandig bestuur en directeur, wordt gecontroleerd door een andere accountant dan de accountant van Stichting De Hoop en heeft het CBF-Keurmerk. Deze structuur is er om zo vanuit haar zelfstandigheid de giften te scheiden van de subsidies die De Hoop ook ontvangt. Zo borgen we dat de giften besteed worden aan de vele niet-gesubsidieerde projecten en hulpverlening binnen Stichting De Hoop.

 • Ieder jaar organiseert Vrienden van De Hoop een aantal vaste evenementen. Een voorbeeld is de Week van Hoop, waarin u wordt uitgenodigd om het werk van De Hoop van dichtbij te komen zien. Twee keer per maand wordt er een lofprijsavond georganiseerd. Voor zakenvrienden van De Hoop zijn er besloten bijeenkomsten. Andere evenementen zijn sportief. Zo is er Cycle for Hope, met de Toertocht, MTB-tocht en de grote uitdaging van Rondje Nederland. Wandelende – of hardlopende – vrouwen, kunnen ook in actie komen, via Vrouwen lopen voor Vrouwen. Lees verder!

 • Het salaris van de directeur van Vrienden van De Hoop volgt de cao van de geestelijke gezondheidszorg. Echter, met het oog op de verantwoording van de stichting aan de maatschappij en met name onze donateurs, is het beleid van Vrienden van De Hoop om het salaris van de directeur tenminste altijd één schaal onder de vastgestelde functiegroep in te schalen. Voor meer details klikt u hier.

Vragen over helpen

 • Er zijn vele manieren om De Hoop te helpen. Door gebed, door te geven, door vrijwilliger te worden of door mee te doen met een evenement bijvoorbeeld. U vindt hier alle mogelijkheden op een rij.

 • Vrienden van De Hoop heeft veel vrijwilligers nodig, zowel op kantoor als bij evenementen. U kunt hier meer lezen over wat het inhoudt om vrijwilliger bij ons te zijn. Als u daarna contact met ons opneemt, gaan we verder in gesprek over de mogelijkheden.

 • Dat kan zeker en dat juichen wij toe. Gebed is essentieel voor ons werk. Bidden kan via onze digitale gebedsbrief, die u iedere week in uw inbox kunt ontvangen. U kunt zich aanmelden viainfo@vriendenvandehoop.nl. Daarnaast vindt u bid- en dankpunten in ons magazine HOOP.

 • Informatie over het uitnodigen van iemand van De Hoop vindt u hier.

 • U bent van harte welkom. Hier leest u wat de mogelijkheden zijn. Hopelijk tot ziens!

Kerken en De Hoop

 • U kunt uw collecte overmaken via IBan: NL06INGB0000383838, t.n.v. stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht.

 • Wat fijn dat u een collecte gaat houden voor De Hoop! Een tekst voor uw liturgie of kerkblad kunt u downloaden via deze link.

 • Onze collectefilm kunt u downloaden via deze link.

 • Wij kunnen op aanvraag een complete (zondags)dienst in uw kerk organiseren. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op de pagina Nodig ons uit.

 • Alle informatie over het geven van presentaties vindt u op de pagina Nodig ons uit.

 • Wij komen graag langs in uw kerkelijke gemeente. Op de pagina Nodig ons uit, vindt u alle informatie en het aanmeldformulier.

 • Het is mogelijk om op afspraak bij De Hoop op bezoek te komen. Alle informatie hierover én het aanmeldformulier vindt u op de pagina Kom op bezoek.

 • Nee, dat is niet zo. Van medewerkers wordt wel verwacht dat ze christen zijn.