Verhalen van Hoop

De cliënten die geholpen worden bij De Hoop, bij Terwille, het CPC of Stichting Chris en Voorkom! hebben allemaal hun eigen verhaal. Er zijn verhalen van verlies, eenzaamheid, verloedering en rouw. Maar ook verhalen van overwinning en genezing! Terwijl zij zelf vaak geen hoop meer hadden, kwamen er toch grote veranderingen en nieuwe hoop. Velen van hen leerden de Here God kennen. De Verhalen van Hoop getuigen van de wonderen die God verricht. Juist ook voor mensen waarin bijna niemand meer gelooft. Onderstaand kun je enkele van deze verhalen lezen.

Tijdens de Week van Hoop 2018 ontvingen de bezoekers een kaartenset met kunstwerken die (oud-)cliënten van De Hoop maakten. Bekijk ook bijzondere getuigenissen aan de hand van deze kaartenset en bestel kosteloos je eigen exemplaar.

Kaartenset Verhalen van Hoop

“Na een tijdje voelde ik dat de kleren van mijn lichaam af vielen."

Lees het verhaal van Aneline
Lees het verhaal van Aneline

"Ik was nergens veilig."

Het verhaal van Jules
Lees het verhaal van Jules

"Het is vreselijk om met angst te leven"

Het verhaal van Jacobine
Het verhaal van Jacobine met een dwangneurose

“Ik kan vannacht van het balkon springen”

Het verhaal van Sandra

"Zonder hulp had ik het niet gered"

Het verhaal van Karsten
Karsten vertelt zijn Verhaal van Hoop

Help mensen op weg naar een nieuw leven!