Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven

Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt sinds 1977 het werk van De Hoop en de hieraan verbonden stichtingen met onder andere fondsenwerving, communicatie en het beschikbaar stellen van gebouwen. Met (financiële) steun van onder andere donateurs, zakenvrienden, collectes, legaten en subsidiewerving draagt Vrienden van De Hoop bij aan de niet-verzekerde zorg die De Hoop biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen. Zonder deze steun is een belangrijk deel van deze zorg niet of maar gedeeltelijk mogelijk.

Het ontstaan van Vrienden van De Hoop
Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop

Op weg naar een nieuw leven

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven met betrokken en deskundige zorg. Naast de zorg en hulpverlening die nodig is om tot herstel te komen is aanvullende hulp nodig op gebied van geloof, werk, relaties en de samenleving. Vrienden van De Hoop maakt met projecten als de Inloophuizen, geestelijke verzorging, kinderopvang voor kinderen van cliënten, opleiding voor cliënten, preventielessen op scholen en werkervaringsplaatsen deze aanvullende zorg mogelijk.

Bekijk alle projecten

Fondsenwerving

Met bijvoorbeeld HOOP Magazine, spreekbeurten, sponsoracties, eigen evenementen als Cycle for Hope, Run for Hope en Vrouwen van Hoop én dankzij giften van tienduizenden particulieren, honderden kerken en gemeenten, scholen en tientallen bedrijven kunnen wij De Hoop actief ondersteunen en daarmee bijdragen aan het herstel en het geven van Hoop aan hen die verlangen naar een nieuw leven.

Bekijk onze jaarverslagen