Met het strategisch meerjarenplan 2016-2018 krijgt u inzicht in de wijze waarop wij invulling geven aan de missie en doelstellingen van Stichting Vrienden van de Hoop. Het jaarplan 2018 en de begroting 2018 vormen een uitwerking van het laatste jaar in het kader van het meerjarenplan 2016-2018.

Jaarverslagen
Jaarlijks publiceert Stichting Vrienden van De Hoop haar jaarverslag en stelt deze digitaal beschikbaar op deze site. Op verzoek sturen wij u ook graag een papieren versie toe. De jaarverslaggeving is opgesteld in overeenstemming met “Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen”.

Statuten
In het kader van volledige transparantie is het tevens mogelijk om hieronder onze statuten in te zien. Ook hiervoor geldt dat wij u deze op verzoek graag toesturen.

Jaarverslagen