Met het strategisch meerjarenplan krijg je inzicht in de wijze waarop wij invulling geven aan de missie en doelstellingen van Stichting Vrienden van De Hoop. Het jaarplan en de begroting vormen een uitwerking van het lopende jaar.

Jaarverslagen
Jaarlijks publiceert Stichting Vrienden van De Hoop haar jaarverslag en stelt deze digitaal beschikbaar op deze site. Op verzoek sturen wij je ook graag een papieren versie toe. De jaarverslaggeving is opgesteld in overeenstemming met “Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen”.

Statuten
In het kader van volledige transparantie is het tevens mogelijk om hieronder onze statuten in te zien. Ook hiervoor geldt dat wij je deze op verzoek graag toesturen.

Jaarverslagen