Door middel van het bedrijvennetwerk “Zakenvrienden van De Hoop” zetten zo’n 120 ondernemers samen de schouders onder het werk van De Hoop. Zij ondersteunen het werk van De Hoop door directe (financiële) steun en door opdrachten te verstrekken en mee te werken aan de re-integratie van cliënten van De Hoop. Samen maken zij een groot verschil in mensenlevens. Zij maken onder andere mede mogelijk:

• Inloophuizen in Dordrecht en Vlissingen
• Pastorale hulp in aanvulling op de behandelingen
• Opleiding van oud-cliënten tot gediplomeerd ervaringsdeskundige
• Werkervaringsplaatsen binnen De Hoop
• Sponsoring van fondsenwervende projecten die Vrienden van De Hoop organiseert

Ontmoeting
Binnen het bedrijvennetwerk ontmoeten we elkaar en doen we nieuwe contacten op. Jaarlijks organiseert Zakenvrienden van De Hoop activiteiten als netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij bedrijven of op locaties van De Hoop.

Zakenvrienden ondersteunen het werk van De Hoop

Heb je vragen of wil je meer weten over hoe uw organisatie in actie kan komen voor De Hoop? Wij gaan graag met je in gesprek!