Stichting Vrienden van De Hoop volgt de cao van de geestelijke gezondheidszorg. Een gedetailleerd overzicht van de kosten die de totale salariskosten bepalen, is opgenomen in het jaarverslag.

Het salaris van de directeur van Vrienden van De Hoop volgt de cao van de geestelijke gezondheidszorg. In haar adviesregeling beloning directeuren van goede doelen stelt brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (GDN) dat de hoogte van de beloning van directeuren in verband dient te staan met de voor de functie benodigde kennis en kunde, probleembehandeling en verantwoordelijkheid. In haar adviesregeling biedt GDN een model waarmee de individuele zwaarte van directiefuncties van fondsenwervende instellingen uitgedrukt in een zogenaamde Basis Score voor Directiefuncties (BSD) bepaald kan worden. In dit model wordt de directeur van Vrienden van De Hoop ingeschaald in groep G. Het door GDN voor deze functiegroep als norm gestelde maximaal jaarinkomen is € 98.257.

Echter, met het oog op de verantwoording van de stichting aan de maatschappij en met name onze donateurs, is het beleid van Vrienden van De Hoop om het salaris van de directeur tenminste altijd één schaal onder de vastgestelde functiegroep in te schalen. Het maximaal jaarinkomen van directeur is daarmee vast te stellen op € 88.094 (functiegroep F) per fte. Het werkelijk betaalde jaarinkomen over 2018 is met € 80.189 per fte conform deze norm.