Vrienden van De Hoop conformeert zich aan de volgende codes en reglementen van De Hoop:

  • “Gedragscode voor medewerkers” (waaronder een klachtenregeling, toegang tot vertrouwenspersonen en een klokkenluidersregeling)
  • “Gedragscode informatiebeveiliging”
  • Privacy-reglement