De Hoop ggz

De Hoop is een christelijke ggz-instelling die op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen wil helpen tot herstel te komen. Dat herstel vindt plaats op vier gebieden: in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God. De Hoop wordt geïnspireerd door de kracht van het Evangelie. Door de Bijbelse opdracht is er de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht. Daarnaast is De Hoop onder andere actief in Amersfoort, Apeldoorn, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.

De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.”

Verschillende activiteiten van De Hoop worden niet of alleen gedeeltelijk vergoed door verzekeraars of de overheid. Dit werk kan alleen doorgaan dankzij onze donateurs.

Lees de verhalen van cliënten

Ontstaan De Hoop

In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels biedt De Hoop christelijke hulpverlening met een breed zorgaanbod aan kinderen, jongen en volwassenen met psychiatrische problemen of verslavingsproblemen. Daarnaast biedt De Hoop ouder/partnerwerk en maatschappelijke opvang. De Hoop gelooft dat een mens waardevol is in Gods ogen. Voor iedereen is genezing en herstel mogelijk! Om deze missie te volbrengen is uw gebed, steun en vriendschap van harte welkom!

Wilt u meer weten over de zorg van De Hoop of wilt u De Hoop steunen?