Stay Clean

Verslavingsvrij blijven lukt het best als je niet alleen vecht, maar samen. Daarom stimuleert De Hoop cliënten om deel te nemen aan de zelfhulpgroepen van Stay Clean.

De Stay Clean-groepen helpen de deelnemers om het verslavingsvrij-zijn vol te houden, maar ook om op te staan als het fout gegaan is. Terugval gebeurt vaak op moeilijke momenten, als er onrust of onduidelijkheid is. Verslaving is dan een vertrouwd patroon om om te gaan met problemen. Na de terugval is er schuld en schaamte. Je hebt je omgeving nodig om daar uit te komen. Stay Clean biedt daarbij uitkomst met een  netwerk van christelijke zelfhulpgroepen voor ex-verslaafden.

Steun Stay Clean

Hope Alive

Hope Alive biedt informele zorg en nazorg door telefonisch contact met (oud-) cliënten van De Hoop.
Het team van Hope Alive helpt mensen om moed te houden, door presentiezorg te bieden: luisteren, contact onderhouden, waar nodig mensen helpen om (weer) de stap naar zorg te zetten en wanneer mensen dat goed vinden samen te bidden. ​​​​​​​De telefonische ondersteuning wordt zeer gewaardeerd door de (oud-) cliënten.

“Ik moet niet vergeten dat ik levenslang heb. Ik ben in herstel, maar ik blijf gevoelig voor verslaving; daarom zoek ik steun."

Lees het verhaal van Christian
Stay Clean verslaving

Lotgenoten helpen elkaar bij Stay Clean

Lotgenoten hebben elkaar nodig om in herstel te blijven, omdat zij de gevaren, de valkuilen en schone schijn kennen waarmee zij zichzelf en anderen om de tuin kunnen leiden. Ze kunnen elkaar echter ook bemoedigen met overwinningen uit hun eigen leven en elkaar helpen om een terugval te voorkomen. Zo slepen ze elkaar door moeilijke momenten heen.

Veiligheid en openheid bij Stay Clean

Cliënten hebben niet alleen de diepe verbondenheid met lotgenoten nodig. Ze hebben de lotgenoten óók nodig omdat zij zich bij hen veilig weten als ze ‘de mist in zijn gegaan’ en schuld en schaamte er juist voor zorgen dat ze dit geheim willen houden. De grootste bescherming tegen een ernstige terugval is juist de openheid over deze misstappen. Daarnaast staat Bij Stay Clean ook de afhankelijkheid van en het geloof in de Here God centraal. Zonder Hem is het zeker onmogelijk om een clean leven vol te houden.

"De grootste bescherming tegen een terugval is juist de openheid over misstappen"

Zelfhulpgroepen door het hele land

Elke week komen gemiddeld meer dan veertig lotgenoten in De Hoop bij elkaar om hun ervaringen te delen, verdeeld over vier groepen. Daarnaast zijn er verschillende Stay Clean groepen op andere locaties in Nederland. Deze groepen worden bezocht door oud-cliënten van De Hoop, maar ook door mensen die geen zorg kregen bij De Hoop. Samen vechten zij voor een verslavingsvrij leven.

Wilt je meer weten over Stay Clean of Stay Clean steunen?