Stay Clean

Stay Clean is een landelijk netwerk van christelijke zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. Bij Stay Clean is men zich er zeer van bewust dat wie verslaafd is (geweest) niet op eigen kracht en zonder de hulp van lotgenoten waakzaam en clean kan blijven. Lotgenoten hebben elkaar nodig om in herstel te blijven, omdat zij de gevaren, de valkuilen en schone schijn kennen waarmee zij zichzelf en anderen om de tuin kunnen leiden. Zij kennen ook de overwinningen, de bemoediging en het voorbeeld van lotgenoten om iemand die dreigt terug te vallen er doorheen slepen!

Cliënten hebben niet alleen de diepe verbondenheid met lotgenoten nodig; cliënten hebben de lotgenoten ook nodig omdat zij zich bij hen veilig weten als zij ‘de mist in zijn gegaan’ en schuld en schaamte hen stimuleren om wat er gebeurd is geheim te houden. Juist het wél delen van de misstappen is hun grootste redding en bescherming. Daarnaast staat Bij Stay Clean ook de afhankelijkheid van en het geloof in de Here God centraal. Zonder Hem is het zeker onmogelijk om een clean leven vol te houden.

Elke week komen, verdeeld over vier groepen, gemiddeld meer dan veertig lotgenoten in De Hoop bij elkaar om hun ervaringen te delen. Naast de groepen in De Hoop draaiden er ook verschillende Stay Clean groepen in in verschillende plaatsen in Nederland. Deze groepen worden bezocht door oud-cliënten van De Hoop, maar ook door mensen die geen zorg hebben gekregen bij De Hoop.

Lees hoe Christian werd geholpen door Stay Clean

Wilt u meer weten over Stay Clean of Stay Clean steunen?