De Hoop biedt – vanzelfsprekend! – de mogelijkheid tot pastorale gesprekken. Veel van de cliënten horen binnen De Hoop voor het eerst over de Here God. Zij willen Hem volgen, maar weten weinig van een christelijke levenswandel. Anderen hebben door pijn in het verleden vele vragen over wie en wat God is. Voor hen zijn er pastorale gesprekken.

Cliënten die in aanmerking willen komen voor een pastoraal gesprek kunnen dat via hun behandelaar of begeleider aangeven bij de coördinator geestelijke verzorging. De coördinator geestelijke verzorging maakt dan afspraken met de cliënt over de vorm van de begeleiding. De inzet van de geestelijke verzorging gaat niet ten koste van behandelminuten in de verdere behandeling van de cliënt. Daardoor drukt het traject niet op de ‘gefinancierde behandeltijd’ die door de zorgverzekeraar wordt betaald en kan de geestelijke verzorging los daarvan opereren.

Verder worden er bij De Hoop ieder jaar vier conferenties georganiseerd. Externe sprekers (over het algemeen voorgangers) behandelen dan een thema op Bijbelse wijze. Dit zijn thema’s waar veel cliënten mee worstelen, zoals afwijzing en vergeving, maar ook het belang van Christus volgen. Bij De Hoop worden ook Bijbels uitgedeeld aan cliënten (opgenomen of in ambulante zorg) die geen budget hebben om een eigen Bijbel aan te schaffen. Daarnaast worden tijdens activiteiten soms Bijbels uitgedeeld. Al deze Bijbels worden bekostigd vanuit giften

Lees hoe Cedric werd geholpen met pastorale gesprekken

Ondersteun de geestelijke verzorging van De Hoop