God leren kennen en hulp bij geloofsvragen

Veel cliënten horen binnen De Hoop voor het eerst over God. Zij willen Hem beter leren kennen, maar weten vaak weinig af van een christelijke levenswandel. Anderen hebben door pijn uit het verleden veel vragen over wie en wat God is. Voor hen zijn er pastorale gesprekken. Daarnaast organiseren wij christelijke conferenties en delen we Bijbels uit. Alleen dankzij giften is dit mogelijk.

Steun onze missie!

"Door gesprekken bij De Hoop leerde ik mezelf en anderen vergeven." - oud-cliënt Vincent

Aanvullende zorg

Denk eens aan de laatste keer dat je onrecht ervoer. Het kan veel losmaken, van boosheid en verbittering tot opgekropt verdriet. Hoe vind je daarin jouw weg? En welke rol speelt geloof? Veel cliënten bij De Hoop worstelen met vragen over geloof en vergeving. Naast professionele ggz-zorg bieden we hen pastorale gesprekken en christelijke conferenties. Oud-cliënt Vincent vertelt: “Door gesprekken bij De Hoop leerde ik vergeven. Elke dag voel ik de pijn uit mijn verleden. Met Gods hulp kan ik nu kiezen voor vergeving. Mezelf vergeven was nóg moeilijker. Dat kon ik pas toen ik Gods genade begreep.”

Aanvullende christelijke zorg wordt niet vergoed. Wij zijn er juist van overtuigd dat tijd voor geloofsvragen van wezenlijk belang is. Want hoe kunnen cliënten beter leren over thema’s als genade en vergeving, dan vanuit de Bijbel? Wij verlangen dat ze horen wie God voor hen wil zijn.

Cliënten die een pastoraal gesprek willen, kunnen dat via hun behandelaar aangeven bij de coördinator geestelijke verzorging. De coördinator geestelijke verzorging maakt afspraken met de cliënt. Dankzij onze donateurs gaat de inzet van de geestelijke verzorging niet ten koste van behandelminuten in de verdere behandeling van de cliënt. Daardoor drukt het traject niet op de ‘gefinancierde behandeltijd’ die door de zorgverzekeraar wordt betaald en kan de geestelijke verzorging los daarvan opereren.

Bijbels en conferenties

Verder organiseert Vrienden van De Hoop ieder jaar vier conferenties. Externe sprekers (over het algemeen voorgangers) behandelen dan een thema op Bijbelse wijze. Dit zijn thema’s waar veel cliënten mee worstelen, zoals afwijzing en vergeving, maar ook het belang van Christus volgen. Bij De Hoop delen we ook Bijbels uit aan cliënten die geen budget hebben om een eigen Bijbel aan te schaffen. Al deze Bijbels worden bekostigd vanuit giften.

Bijbel

Sluit aan bij onze jaarlijkse missie: Een Bijbel voor elke cliënt die hierom vraagt, 4 christelijke conferenties en 500 gesprekken over geloofsvragen.