Werkervaringsplaatsen

Werken is belangrijk. Het geeft een dagritme en helpt mensen terug te keren in de maatschappij. Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers begeleidt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het gaat om cliënten van De Hoop, maar ook om anderen uit Dordrecht en omgeving die moeite hebben bij het vinden van passend werk of een goede dagbesteding. Werken of een dagbesteding maken een groot verschil voor mensen die vaak worstelen met verslaving of psychische problemen.

Dagbesteding
Bij dagbesteding gaat het om het – naar vermogen – deelnemen aan de maatschappij. Werkvisie begeleidt deelnemers vanuit de ggz (verslaving en psychiatrie) die een Wmo- of PGB-beschikking hebben voor dagbesteding.

Participatie
Er zijn veel mensen die wel willen werken, maar die onvoldoende werkervaring hebben of lang hebben thuisgezeten. Voor hen zijn er participatie trajecten. Hier kunnen ze aan hun persoonlijke ontwikkeling en basiswerknemersvaardigheden.

Re-integratie
Werkvisie De Hoop biedt ook begeleiding naar een betaalde reguliere baan, waarbij ze gebruikmaken van  een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers.

Ook binnen De Hoop zijn er vele werkervaringsplekken voor cliënten, om hen te helpen hun leven verder op te bouwen.

Lees over de hulp die Marinus krijgt bij Werkvisie

Wilt u meer weten over Werkvisie De Hoop of wil je Werkvisie steunen?