Bestuur en Directie

Stichting Vrienden van De Hoop heeft haar kantoor op het terrein van De Hoop in Dordrecht. Haar kantoorlocatie biedt tevens onderdak aan het zalencentrum, de tv- en radiostudio, de kringloopwinkel en vergaderruimtes.

Interne organisatie
Vrienden van De Hoop kent een eenvoudige organisatiestructuur onder leiding van één directeur en drie teamleiders, die gezamenlijk het managementteam vormen. Elk team bestaat naast de teamleider uit betaalde medewerkers, vrijwilligers en werkervaringsdeelnemers.

Bestuur en directie
Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop bestaat uit onderstaande personen:

Mevrouw E. Luttik, voorzitter
De heer H. van den Heuvel, secretaris
De heer C. Mulder
De heer L.A. Verweij
Mevrouw A.M. de Kock

De directie van Stichting Vrienden van De Hoop is in handen van de heer A. (Axel) Pothof.

Correspondentie aan het bestuur kun je richten aan:

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Hoop
De heer A. Pothof
Provincialeweg 122
3329 KP Dordrecht

Of per e-mail naar: a.pothof@vriendenvandehoop.nl.