Als De Hoop in 1975 wordt opgericht, is de stichting financieel volledig afhankelijk van giften. In de eerste periode vormt vooral de steun van kerken een belangrijke bron van inkomsten. In 1977 wordt Stichting Vrienden van De Hoop opgericht en verzorgt zij de fondsenwerving voor De Hoop. In 1991 krijgt De Hoop een landelijke erkenning als categoriaal psychiatrisch ziekenhuis voor verslaafden. Vanaf dat moment wordt aanspraak gemaakt op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor de behandeling van de cliënten. De aanvullende zorg die De Hoop biedt als onderdeel van de integrale zorg voor haar cliënten valt buiten deze regeling. Hiervoor is De Hoop aangewezen op giften. Stichting Vrienden van De Hoop zet zich hiervoor in.

Lees meer over “Waarom De Hoop”