De cursus Inleiding Pastorale Counseling van het Centrum voor Pastorale Counseling legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale zorg in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: “Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?”

Datum
Locatie
Dorp de Hoop, Provincialeweg 122 te Dordrecht

De cursus Inleiding Pastorale Counseling legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale zorg in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: “Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?”

Deze cursus van het CPC richt zich tot allen die pastoraal betrokken willen zijn: oudsten, predikanten, jeugdleiders, huiskringleiders, zendelingen, allen die in aanraking komen met mensen in moeilijkheden. De cursus is ook bedoeld om je te helpen met je eigen geestelijke groei. Data Dordrecht: 03/11, 08/12/2018, 12/01, 02/02, 09/03,…

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het Centrum voor Pastorale Counseling