In elke kerk vragen mensen met allerlei problemen om ondersteuning, zoals depressiviteit, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Hoe kun je als pastoraal werker deze mensen het beste ondersteunen? Hoe herken je verschillende ziektebeelden en wanneer kun je het beste iemand doorverwijzen naar een ggz-instelling? Over deze vragen gaat de Cursus Pastoraat.

Datum
Locatie
De Levensbron, Mansholtlaan 1, Goes
Kosten
€ 245 per cursist (dit bedrag is inclusief al het cursusmateriaal waaronder een syllabus en het studieboek ‘Handboek pastoraat’.)
Onderdeel van
Kerken en De Hoop

Vijf avonden met onderwijs en praktische tips

De cursus wordt twee keer per jaar gegeven. In het najaar van 2024 vindt de cursus plaats in Goes. Op vijf avonden bespreken de christen-professionals van De Hoop allerlei thema’s waar je in het pastoraat vaak mee te maken krijgt.  Naast de theorie bespreken we concrete casussen en beantwoorden vragen van deelnemers. Iedere geïnteresseerde is welkom. De cursus is erg geschikt voor mensen met een pastorale taak, zoals pastoraal werkers, geestelijk verzorgers, mantelzorgers, predikanten en voorgangers.

De avonden staan gepland op vijf donderdagavonden in 2024:

 • 19 september (startavond)
 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
Inschrijven Cursus Pastoraat

Deelnemer: “De Verdiepingscursus is interactief met waardevolle uitwisselingen en veel expertise.”

Inhoud van de cursus

Elke cursusavond start met een inleiding over het thema door een specialist.  De thema’s van van de cursus zijn:

 • pastoraat en hulpverlening
 • depressiviteit
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • kinder- en jeugd problematiek
 • verslaving

Bij elk thema bespreken we de huidige stand van zaken in de wetenschap en de wisselwerking van de stoornis met geloofsbeleving. In groepjes worden concrete casussen besproken. Daarnaast is er ook ruimte voor vragen uit de praktijk. Je komt meer te weten over psychiatrische ziektebeelden en krijgt handvatten aangereikt in het praktisch omgaan met psychiatrische problemen in relatie tot het christelijk geloof.

Daarnaast gaat de cursus over de mogelijkheden en grenzen van pastoraat en hulpverlening, mede aan de hand van casussen. Pastoraat verlenen doet ook wat met jezelf; je bent geen neutrale toeschouwer. Je eigen persoon en karakter spelen een rol. Hoe ga je om met je eigen betrokkenheid, bezorgdheid, en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in je gemeente?  De verdiepingscursus is informatief en interactief van karakter. Als deelnemer ontvang je een syllabus met achtergrondinformatie en hand-outs van de presentaties.

Opbouw van de cursusavond

 • 19.30 uur        Welkom
 • 19.35 uur        Inleiding thema
 • 20.15 uur        Pauze
 • 20.30 uur       Praktische verwerking in groepjes
  – rollenspel
  – casusbespreking
  – behandeling verdiepende vragen
 • 21.15 uur        Plenaire slotsessie
 • 21.30 uur        Einde avond

Na afloop van de verdiepingscursus pastoraat:

 • Ken je globaal de achtergronden en inhoud van psychiatrische ziektebeelden.
 • Heb je handvatten aangereikt gekregen in het praktisch omgaan met psychiatrische problematiek in relatie tot christelijk geloof in de eigen (pastorale) praktijk.
 • Kent je je eigen grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden bij het omgaan met psychiatrische problematiek binnen de eigen (pastorale) praktijk.
 • Weet je hoe en wanneer door te verwijzen naar reguliere ggz-instellingen.

Niveau van de cursus
MBO+ tot en met WO

Kosten en aanmelding
Deelname aan de verdiepingscursus bedraagt 245 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief al het materiaal, waaronder een syllabus en het studieboek ‘Handboek pastoraat’.

 

Inschrijven Cursus Pastoraat

Neem voor meer info contact op met Frans Koopmans van De Hoop ggz of bel naar 078-6111355.