Op zondag 26 augustus a.s. is De Hoop te gast bij de gezamenlijke kerkdienst “kerkterras” georganiseerd door diverse samenwerkende kerken. Een medewerker van De Hoop zal een korte presentatie geven en de opbrengst van de collecte zal voor De Hoop bestemd zijn.

Iedereen in Vlaardingen kent het Zomerterras: de laatste 3 weekenden in de zomervakantie staat het Oranjepark bol van muzikale activiteiten.
Ook dit jaar wordt een oecumenische viering voor jong en oud gehouden op het terrein van het Zomerterras onder de naam Kerkterras op 26 augustus om 10.30 uur .

Deze kerkdienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy ,en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen… van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen ,Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Waterweg Centraal. Er worden ongeveer 900 bezoekers verwacht.

Thema van de viering: ‘To my fathers house’.

Er is een crèche voor de allerkleinsten.

Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener en een Vlaardingen Band van het Leger des Heils Waterweg Centraal o.l.v. Wim Naujoks en het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor onder leiding van Wouter Boeser mee en bovenal iedereen die van harte meezingt..

Bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.

Datum
Locatie
Terrein van het zomerterras in 't Hof / Oranjepark
Kosten
Toegang vrij
Opbrengst voor
De Hoop
Onderdeel van
Collecte voor De Hoop