Je bent van harte welkom op de lofprijsavond bij De Hoop! Wim Hoddenbach gaat in op het thema: Alles onder controle? Hij baseert zich hierbij op Johannes 15:5.

Op de lofprijsavond zingen we met elkaar tot eer van God. Een spreker houdt aan de hand van een thema een korte overdenking, een cliënt doet zijn verhaal en aan het eind van de avond wordt er gebeden.

De lofprijsavond wordt bezocht door cliënten en medewerkers van De Hoop, hun familie, vrienden en verder ieder die wil. Kortom, iedereen is welkom! De toegang is gratis; er is wel een collecte. We beginnen om 20.00 uur, maar de inloop is vanaf 19:30 uur.

Datum
Locatie
Dorp De Hoop, Provincialeweg 122 in Dordrecht
Opbrengst voor
De Hoop