Wij nodigen u als dominee, voorganger, ouderling, oudste of pastoraal werker van harte uit voor een ontmoetings- en inspiratieavond in Dordrecht met als centrale thema: Hoe ga je in de pastorale praktijk om met psychische problemen zoals depressie en angst?

Aanmelden is nog steeds mogelijk! Dit kan door een mailtje te sturen aan Maarten Ouweneel. Wilt u hierbij aangeven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en namens welke kerkelijke gemeente?

Datum
Locatie
De Hoop Dordrecht (Gebouw Vrienden van De Hoop), Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht
Kosten
Hieraan zijn geen kosten verbonden
Opbrengst voor
Er is geen collecte
Onderdeel van
Kerken en De Hoop

Met elkaar verbonden

Vanaf de start van De Hoop in 1975 weten we ons verbonden met de christelijke achterban. De Hoop is destijds ontstaan mede dankzij de steun van kerken in Dordrecht. Die verbondenheid met allerlei kerken en gemeenten in het land bestaat nog steeds, waarbij we met bewogenheid vanuit ons geloof in feite namens kerken in Nederland ggz-zorg mogen bieden mogen aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen, verslavingsproblemen of een combinatie van beide.

Kom naar de ontmoeting en inspiratieavond in Dordrecht

Graag ontmoeten wij u!

Op dit moment groeit het aantal kwetsbare mensen uit de regio dat een beroep doet op de zorg van De Hoop. Wij vinden het daarom hoog tijd om u als dominee, voorganger, ouderling, oudste, of pastoraal werker te ontmoeten en we hopen uiteraard dat u deze mening met ons deelt.

Carla Aantjes (Verpleegkundig Specialist, Volwassenenzorg) en Piet Mulder (gezinstherapeut, Kinder- en jeugdpsychiatrie) gaan met u in gesprek rondom vragen als:

  • ‘Hoe ga ik in het pastoraat om met mensen met psychische problemen?’
  • ‘Wanneer is de grens bereikt van de mogelijkheden van de kerk en kan ik iemand beter stimuleren om professionele hulp te zoeken?’

Vanzelfsprekend is er ruimschoots gelegenheid om in te gaan op uw vragen. Ook gaan we graag met u in gesprek over de vraag: ‘Hoe kunnen De Hoop en de kerken elkaar verder aanvullen en versterken?

Mogen we rekenen op uw komst? Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!
We zouden het enorm op prijs stellen als u aanwezig bent op donderdagavond 15 november.