In elke kerk vragen mensen met allerlei problemen om ondersteuning, zoals depressiviteit, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Hoe kun je als pastoraal werker deze mensen het beste ondersteunen? Hoe herken je verschillende ziektebeelden en wanneer kun je het beste iemand doorverwijzen naar een ggz-instelling? Over deze vragen gaat de Verdiepingscursus Pastoraat.

Datum
Locatie
Ruimtevaart 50-56, Amersfoort
Kosten
€ 195 per cursist (dit bedrag is inclusief al het cursusmateriaal waaronder een syllabus en het studieboek ‘Handboek pastoraat’.)

Vijf avonden met onderwijs en praktische tips

De verdiepingscursus wordt twee keer per jaar gegeven. In het najaar vindt de cursus plaats bij de polikliniek van De Hoop in Amersfoort. Op vijf avonden bespreken de christen-professionals van De Hoop allerlei thema’s waar je in het pastoraat vaak mee te maken krijgt.  Naast de theorie bespreken we concrete casussen en beantwoorden vragen van deelnemers. Iedere geïnteresseerde is welkom. De cursus is erg geschikt voor mensen met een pastorale taak, zoals pastoraal werkers, geestelijk verzorgers, mantelzorgers, predikanten en voorgangers.

De avonden staan gepland op vijf donderdagavonden:

 • 28 september (startavond)
 • 12 oktober
 • 26 oktober
 • 9 november
 • 23 november
Ik wil mij inschrijven

Deelnemer: “De Verdiepingscursus is interactief met waardevolle uitwisselingen en veel expertise.”

Inhoud van de cursus

Elke cursusavond start met een inleiding over het thema door een specialist. Vervolgens gaan we groepsgewijs in diverse werkvormen aan de slag.  De thema’s van van de cursus zijn bijvoorbeeld ‘pastoraat en hulpverlening’, ‘verslaving’ en ‘kinder- en jeugdproblematiek’. Bij elk thema bespreken we de huidige kennis van zaken in de wetenschap en de wisselwerking van de stoornis met geloofsbeleving. Je komt meer te weten over psychiatrische ziektebeelden en krijgt handvatten aangereikt in het praktisch omgaan met psychiatrische problemen in relatie tot het christelijk geloof.

Daarnaast gaat de cursus over de mogelijkheden en grenzen van pastoraat en hulpverlening, mede aan de hand van casussen. Pastoraat verlenen doet ook wat met jezelf; je bent geen neutrale toeschouwer. Je eigen persoon en karakter spelen een rol. Hoe ga je om met je eigen betrokkenheid, bezorgdheid, en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in je gemeente?  De verdiepingscursus is informatief en interactief van karakter. Als deelnemer ontvang je een syllabus met achtergrondinformatie en hand-outs van de presentaties.

Opbouw van de cursusavond

 • 19.30 uur        Welkom
 • 19.35 uur        Inleiding thema
 • 20.15 uur        Pauze
 • 20.30 uur       Praktische verwerking in groepjes
  – rollenspel
  – casusbespreking
  – behandeling verdiepende vragen
 • 21.15 uur        Plenaire slotsessie
 • 21.30 uur        Einde avond

Na afloop van de verdiepingscursus pastoraat:

 • Ken je globaal de achtergronden en inhoud van psychiatrische ziektebeelden.
 • Heb je handvatten aangereikt gekregen in het praktisch omgaan met psychiatrische problematiek in relatie tot christelijk geloof in de eigen (pastorale) praktijk.
 • Kent je je eigen grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden bij het omgaan met psychiatrische problematiek binnen de eigen (pastorale) praktijk.
 • Weet je hoe en wanneer door te verwijzen naar reguliere ggz-instellingen.

Niveau van de cursus
MBO+ tot en met WO

Kosten en aanmelding
Deelname aan de verdiepingscursus bedraagt 195 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief al het materiaal, waaronder een syllabus en het studieboek ‘Handboek pastoraat’.

Word toegerust tijdens de Verdiepingscursus Pastoraat

Neem voor meer info contact op met Frans Koopmans van De Hoop ggz of bel naar 078-6111355.