Hoe kun je als kerkelijke gemeente een goed vangnet zijn voor mensen met psychische problemen? In de verdiepingscursus pastoraat ontvang je gedegen onderwijs van christen-professionals van De Hoop ggz. De cursus is bestemd voor een ieder die pastorale taken heeft in de kerkelijke gemeente. Pastoraal werkers, ambtsdragers, geestelijk verzorgers, mantelzorgers en predikanten/voorgangers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden. De verdiepingscursus wordt gehouden in Dordrecht op vijf donderdagavonden (van eind september tot eind november 2021). Vanwege de Corona-maatregelen is er ruimte voor maximaal 30 personen.

Datum
Locatie
Provincialeweg 122 in Dordrecht
Kosten
€ 175 per cursist (dit bedrag is inclusief al het materiaal waaronder een syllabus en het studieboek ‘Handboek pastoraat’.)

Verdiepingscursus pastoraat

In de pastorale praktijk van je kerkelijke gemeente kom je ze vast wel tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving, of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis. Hoe kun je hen het beste helpen? En wanneer kun je iemand beter doorverwijzen naar een reguliere ggz-instelling? Is er in jouw gemeente voldoende kennis in huis over psychiatrische ziektebeelden?

Pastoraat verlenen doet ook wat met jezelf; je bent geen neutrale toeschouwer. Je eigen persoon en karakter spelen een rol. Hoe ga je om met je eigen betrokkenheid, bezorgdheid, en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in je gemeente? De Hoop ggz rust je graag toe op dit gebied.

Meld je nu aan!

Data, thema’s en sprekers

De verdiepingscursus pastoraat wordt gehouden op vijf donderdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie: Vrienden van De Hoop, Provincialeweg 122 in Dordrecht.
Waarschijnlijk wordt de eerste avond online gehouden. We houden ons aan de dan geldende corona-richtlijnen.

30 september: Pastoraat en hulpverlening (algemene inleiding)
Inleider: Irene Blom (lid Raad van Bestuur)

14 oktober: Verslaving
Inleider: Frans Koopmans (beleidsmedewerker identiteit)

28 oktober: Persoonlijkheidsstoornissen
Inleider: Theodoor de Kraker (GZ-psycholoog in opleiding tot specialist)

11 november: Depressiviteit
Inleider: Carla Aantjes (regiebehandelaar)

25 november: Kinder- en jeugdproblematiek
Inleider: Daniëlle Blonk (psychiater)

Invulling thema’s
Bij elk van de thema’s komt informatie over de huidige kennis van zaken in de wetenschap aan de orde, evenals de wisselwerking van de stoornis met geloof(sbeleving). Daarnaast bespreken we bij elk thema mogelijkheden en grenzen van pastoraat en hulpverlening, mede aan de hand van casuïstiek. De verdiepingscursus is informatief en interactief van karakter. De cursusavond start telkens met een inleiding over het thema door een specialist. Vervolgens gaan we groepsgewijs in diverse werkvormen aan de slag. Elke deelnemer ontvangt een syllabus met achtergrondinformatie en hand-outs van de presentaties.

Verdiepingscursus Pastoraat De Hoop ggz
Verdiepingscursus Pastoraat De Hoop ggz
Verdiepingscursus Pastoraat De Hoop ggz

Meld je aan voor de Verdiepingscursus Pastoraat!

Opbouw van de cursusavond

19.30 uur        Welkom
19.35 uur        Inleiding thema
20.15 uur        Pauze
20.30 uur       Praktische verwerking in groepjes
– rollenspel
– casusbespreking
– behandeling verdiepende vragen
21.15 uur        Plenaire slotsessie
21.30 uur        Einde avond

Vanwege de corona-maatregelen is er slechts ruimte voor maximaal 30 personen.
Tip: Wacht niet te lang met aanmelden, want vol = vol.

Na afloop van de verdiepingscursus pastoraat:

  • Ken je globaal de achtergronden en inhoud van psychiatrische ziektebeelden.
  • Heb je handvatten aangereikt gekregen in het praktisch omgaan met psychiatrische problematiek in relatie tot christelijk geloof in de eigen (pastorale) praktijk.
  • Kent je je eigen grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden bij het omgaan met psychiatrische problematiek binnen de eigen (pastorale) praktijk.
  • Weet je hoe en wanneer door te verwijzen naar reguliere ggz-instellingen.

Niveau van de cursus
MBO+ tot en met WO

Kosten en aanmelding
Deelname aan de verdiepingscursus bedraagt 175 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief al het materiaal, waaronder een syllabus en het studieboek ‘Handboek pastoraat’. Enkele weken na je aanmelding ontvang je van ons een factuur.

Meld je nu aan!

Neem voor meer info contact op met Frans Koopmans van De Hoop ggz via f.koopmans@dehoop.org.