Hoe kun je als kerkelijke gemeente een goed vangnet zijn voor mensen met psychische problemen? In de verdiepingscursus pastoraat ontvang je gedegen onderwijs van christen-professionals van De Hoop ggz. De cursus is bestemd voor mensen met een pastorale taak in de kerkelijke gemeente. Pastoraal werkers, ambtsdragers, geestelijk verzorgers, mantelzorgers en predikanten/voorgangers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden. De verdiepingscursus vindt vanaf september plaats in Amersfoort op vijf donderdagavonden. 

Datum
Locatie
Amersfoort
Kosten
€ 195 per cursist (dit bedrag is inclusief al het materiaal waaronder een syllabus en het studieboek ‘Handboek pastoraat’.)

Verdiepingscursus pastoraat

In de pastorale praktijk van je kerkelijke gemeente kom je ze vast wel tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis. Hoe kun je hen het beste helpen? En wanneer kun je iemand beter doorverwijzen naar een reguliere ggz-instelling? Is er in jouw gemeente voldoende kennis in huis over psychiatrische ziektebeelden?

Pastoraat verlenen doet ook wat met jezelf; je bent geen neutrale toeschouwer. Je eigen persoon en karakter spelen een rol. Hoe ga je om met je eigen betrokkenheid, bezorgdheid, en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in je gemeente? De Hoop ggz rust je graag toe op dit gebied. De verdiepingscursus wordt twee keer per jaar gegeven. De tweede cursus vindt dit jaar plaats in Amersfoort.

Ik wil mij inschrijven!

Data en thema's

De verdiepingscursus pastoraat wordt gehouden op vijf donderdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Locatie: Amersfoort

De data:

 • 28 september 2023
 • 12 oktober 2023
 • 26 oktober 2023
 • 9 november 2023
 • 23 november 2023

Thema’s:
De thema’s zijn o.a. ‘Pastoraat en hulpverlening’, ‘verslaving’ en ‘Kinder- en jeugdproblematiek’. Bij elk van de thema’s komt informatie over de huidige kennis van zaken in de wetenschap aan de orde, evenals de wisselwerking van de stoornis met geloof(sbeleving). Daarnaast bespreken we bij elk thema mogelijkheden en grenzen van pastoraat en hulpverlening, mede aan de hand van casussen. De verdiepingscursus is informatief en interactief van karakter. De cursusavond start telkens met een inleiding over het thema door een specialist. Vervolgens gaan we groepsgewijs in diverse werkvormen aan de slag. Elke deelnemer ontvangt een syllabus met achtergrondinformatie en hand-outs van de presentaties.

Word toegerust tijdens de Verdiepingscursus Pastoraat

Opbouw van de cursusavond

 • 19.30 uur        Welkom
 • 19.35 uur        Inleiding thema
 • 20.15 uur        Pauze
 • 20.30 uur       Praktische verwerking in groepjes
  – rollenspel
  – casusbespreking
  – behandeling verdiepende vragen
 • 21.15 uur        Plenaire slotsessie
 • 21.30 uur        Einde avond

Na afloop van de verdiepingscursus pastoraat:

 • Ken je globaal de achtergronden en inhoud van psychiatrische ziektebeelden.
 • Heb je handvatten aangereikt gekregen in het praktisch omgaan met psychiatrische problematiek in relatie tot christelijk geloof in de eigen (pastorale) praktijk.
 • Kent je je eigen grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden bij het omgaan met psychiatrische problematiek binnen de eigen (pastorale) praktijk.
 • Weet je hoe en wanneer door te verwijzen naar reguliere ggz-instellingen.

Niveau van de cursus
MBO+ tot en met WO

Kosten en aanmelding
Deelname aan de verdiepingscursus bedraagt 195 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief al het materiaal, waaronder een syllabus en het studieboek ‘Handboek pastoraat’.

Inschrijven

Neem voor meer info contact op met Frans Koopmans van De Hoop ggz via f.koopmans@dehoop.org.

Data cursus maart tot mei 2023

De eerste cursus van 2023 vindt plaats van 23 maart tot 25 mei in Dordrecht, Provincialeweg 122 in Dordrecht.Aanmelden voor de eerste cursus is niet meer mogelijk.

De data:
23 maart 2023
13 april 2023
20 april 2023
11 mei 2023
25 mei 2023

Thema’s:
* Pastoraat en hulpverlening – door: Dirk de Boer, coördinator Geestelijke Verzorging
* Verslaving – door: Frans Koopmans, stafmedewerker Identiteit & Onderzoek
* Persoonlijkheidsstoornissen – door: Theodoor de Kraker, klinisch psycholoog
* Depressiviteit – door: Carla Aantjes, verpleegkundig specialist
* Kinder- en jeugdproblematiek – door: Lisette Bos, psycholoog Chris en Voorkom