Op zaterdag 24 november 2018 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een ‘Van vrouw tot vrouw’ dag. Thema van deze dag is: Verwachtend vrouw zijn.

Datum
Locatie
Het CPC in Heverlee (België)
Kosten
Om de onkosten te dekken, wordt er een collecte gehouden. Richtbedrag is € 15,-

Deze dag Van vrouw tot vrouw denken we na over de Messiasverwachting van het Joodse volk en de profetieën die Zijn komst aankondigden. Ondanks de hoop op de Messias heeft Israël Hem niet erkend. Zien wij dat Hij werkelijkheid is in ons leven? Hoe helpt onze verwachting van Zijn komst om meer naar Hem verlangen en Hem diepgaander te kennen?

SPREKERS: Herlinde & Linde De Vriese.

LOCATIE: Op het CPC in Heverlee. Van 10.00-16.00 uur.

Geïnteresseerd? Kijk op de website van het Centrum voor Pastorale Counseling voor informatie en aanmelden.