Gezonde en verantwoorde keuzes door kinderen en jongeren. Daar is het Stichting Chris en Voorkom! om te doen. De stichting bundelt het beste van het preventiewerk onder tieners van Voorkom! en de zorg en weerbaarheid voor tieners door Chris. Uw gift voor dit werk is van harte welkom!

Chris, wat er ook is!
Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via haar chat en e-coaching. Chris geeft door heel Nederland de weerbaarheidstraining LEV! Maar ook bijvoorbeeld de aanpak van pestgedrag, in de groep en online. Bedenk een thema in de leefwereld van kinderen en jongeren en Chris kan adviseren, toerusten en coachen. Chris is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals.

Voorkom! – verslavingspreventie
Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen gegeven worden. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken en internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

Helpt u mee? Geef uw gift via deze link of kijk op www.ikwiljulliehelpen.nl.

Delen via:
Chris Chat nu ook beschikbaar via WhatsApp
Chris Chat nu ook beschikbaar via WhatsApp
Lees verder >
Dit deden we met uw giften in 2015
Dit deden we met uw giften
in 2015
Lees verder >
Vernieuwde cursus kinder- en tienerpastoraat
Vernieuwde Chris-cursus
Kinder- en tienerpastoraat
Lees verder >
Chris en Voorkom! samen verder
Samen verder komen
Lees verder >