Chris en Voorkom!

Al heel jong kunnen kinderen en jongeren worstelen met grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan misbruik, verslaving en gedachten aan zelfmoord. Zelf komen ze er vaak niet uit. Daarom biedt Stichting Chris en Voorkom! op verschillende gebieden hulp. De stichting combineert activiteiten rondom weerbaarheid (Chris) met het preventiewerk van Voorkom. Zo helpt ze kinderen en jongeren om gezonde en verantwoorde keuzes te maken. Vrienden van De Hoop is partner van Stichting Chris en Voorkom.

Steun Stichting Chris en Voorkom!

Chris, wat er ook is

Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Zo kunnen zij (anoniem) hun hart luchten. Chris geeft verschillende voorlichtingen en trainingen op scholen, kerken en andere organisaties. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Eén van de trainingen is de weerbaarheidstraining LEV!, waarbij jongeren leren omgaan met groepsdruk.

Chris biedt een luisterend oor, geen professionele hulpverlening. Ben je op zoek naar professionele hulp? Dan verwijzen we je graag naar De Hoop ggz.

Voorkom - verslavingspreventie

Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het verzorgen van preventielessen, voornamelijk op scholen. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet.

Vind jij het belangrijk dat jongeren hun hart kunnen luchten of meer leren over middelengebruik? Het werk van Stichting Chris en Voorkom! is mogelijk dankzij giften. Help jij mee?