Hoe gaat het met je?

‘Hoe gaat het met je?’ Bij HopeAlive is dit dé vraag waar het allemaal om draait. HopeAlive is de telefonische nazorg van De Hoop. Het team van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers belt oud-cliënten die worstelen om hun leven na hun behandeling op te bouwen. De medewerkers luisteren, denken mee en helpen de oud-cliënten hun zelfredzaamheid te verbeteren. Bij een crisis of terugval staan ze voor hen klaar.

HopeAlive is afhankelijk van giften. Help mee!

"Het is zo belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat."

Bellen met HopeAlive

Luisterend oor

“Het is zo belangrijk te weten dat je er niet alleen voor staat,” vertelt Monica, coördinator bij HopeAlive. Samen met haar team van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers helpt ze mensen om moed te houden: door te luisteren, mee te denken en samen te bidden wanneer dat gewenst is. Daarnaast besteedt het team aandacht aan verschillende levensgebieden die van belang zijn voor de cliënt: structuur, gezondheid, zingeving en sociale contacten. ​​​​​​​Bij een crisissituatie ondersteunen de vrijwilligers extra en begeleiden ze de oud-cliënt naar het juiste zorgtraject. HopeAlive biedt haar gratis dienstverlening aan cliënten die een klinisch of ambulant traject hebben afgerond bij De Hoop Groep. De telefonische ondersteuning wordt door hen zeer gewaardeerd.

"Mensen zien, ECHT zien, is cruciaal."

Eenzaamheid leidt tot terugval

Veel oud-cliënten worstelen met eenzaamheid. Dit komt doordat hun oude netwerk van voor hun behandeling vaak verbonden is met verslaving. Een nieuw netwerk hebben ze nog niet. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak leidt tot terugval, zowel in middelen als psychische problemen die weer opspelen. HopeAlive ondersteunt zolang de oud-cliënt dit wenst. Sommige van hen ontvangen meerdere jaren ondersteuning, die voor hen cruciaal is.

HopeAlive is afhankelijk van giften. Draag jij hieraan bij?