Bij de Lofprijs Special op zondag 23 juni gaan we natuurlijk veel zingen. Ook zal een oud-cliënt zijn levensverhaal vertellen. Daarnaast gaat Bijbelleraar Dick Pieterman in op het thema ‘Blijf in Mij’. Maar wie is Dick eigenlijk?

Dick vertelt: “In dezelfde tijd dat De Hoop begon, ging ik helpen bij een opvangcentrum voor verslaafden in Den Haag. Toen er een locatie werd opgezet in Frankrijk, verhuisde ik daarheen. De verslaafde jongens werden uit hun oude omgeving gehaald om zo te herstellen. We vingen soms ook jongens uit De Hoop op. Ik ben 25 jaar gebleven. We hadden geen ondersteuning voor ons werk, alles was gebaseerd op gebed en geloof.”

Dick verwacht dat hij nooit meer naar Nederland terugkeert, maar het loopt anders. “Er kwam steeds meer psychische problematiek bij de verslaafden. Ik wist dat ik moest stoppen of me moest laten bijscholen. In die tijd ben ik een Bijbelschool gestart bij Nehemia in Zwijndrecht. Ik had de indruk dat God zei: ‘Ik heb je 25 jaar voorbereid om leraar te worden’. Het mooie was dat ik daar weer veel te maken kreeg met cliënten van De Hoop, op school en in de diensten.”

We vragen welke associaties Dick heeft bij Johannes 15:1-8, de bekende vergelijking van de wijnstok. Dick: “De vraag is: hoe kun je in Christus blijven? In het Frans wordt voor blijven ‘demeurer’ gebruikt. Dat heeft veel meer het idee van ‘verblijven, wonen’. Mag God overal wonen, ook in mijn kelder en op mijn zolderkamertje waar mijn rommel ligt? Mag Hij komen in de pijn van bijvoorbeeld misbruik? Ik zie dat mensen misbruik willen vergeven om het snel te kunnen vergeten. Zo werkt het niet. Je moet de pijn en het onrecht ondergaan. God moet daar toegang krijgen. Niet mág, maar móét. God moet ruimte krijgen, niet alleen op zondag maar iedere dag.”