Bent u in deze periode ook bezig met uw belastingaangifte? Vanwege onze ANBI-status zijn uw giften aan De Hoop van de belasting aftrekbaar. Als u regelmatig De Hoop steunt kunt u ook een Periodieke schenking overwegen.

Periodieke schenking: voordelig schenken aan De Hoop
Overweegt u om Stichting Vrienden van De Hoop regelmatig of voor een langere periode te steunen? Dan is het voor u voordelig om een periodieke schenking te doen. Een periodieke schenking (vroeger bekend onder de naam lijfrenteschenking) is een schenking voor langere tijd. Daar zitten zowel voor u als voor Vrienden van De Hoop duidelijke voordelen aan, die we graag uitleggen.

Vrienden van De Hoop is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u geld schenkt aan een ANBI is deze gift aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt alleen pas van die aftrekpost gebruikmaken als u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw drempelinkomen, tot een maximum van tien procent. Daardoor gaat het voordeel aan veel gulle gevers voorbij. Bij het aangaan van een periodieke schenking is er is geen drempel en geldt er geen maximum. De periodieke gift is dus volledig aftrekbaar.

Sinds een paar jaar is het niet meer nodig om een periodieke schenking vast te leggen bij de notaris. U hoeft nu alleen het formulier voor periodieke schenking in te vullen. Dit formulier kunt u uitprinten, invullen en per post ongefrankeerd naar ons antwoordnummer sturen. Omdat Vrienden van De Hoop fondsen werft voor verschillende organisaties, kunt u op het formulier aangeven voor welke organisatie de periodieke schenking bestemd is. Daarnaast is het belangrijk dat u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs meestuurt. Klik hier om het periodieke schenking formulier te openen.

Advies
Wilt u meer informatie of advies, neem dan gerust contact op met de heer Samuël Siahaija, teamleider fondswerving. Telefoonnummer: 078 - 6 111 355 of e-mail: s.siahaija@vriendenvandehoop.nl

Delen via: