Schenk met belastingvoordeel

Hebt u geld overgemaakt aan een project van Vrienden van De Hoop? Dan mag u deze giften onder voorwaarden aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Ook als u kosten heeft gemaakt voor een project van Vrienden van De Hoop, kunt u deze onder bepaalde voorwaarden als giften meetellen. Als u de giften laat vastleggen als zogenoemde periodieke schenkingen (vroeger bekend als lijfrenteschenkingen), gelden andere voorwaarden. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om dit zonder tussenkomst van een notaris te doen. U leest er hier meer over.

ANBI
Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Vrienden van De Hoop is in het bezit van een ANBI verklaring. U kunt ons daarom ook terugvinden op de ANBI- website (www.belastingdienst.nl) onder de naam ‘Vrienden van De Hoop’.

Fiscale partner
Als u een fiscale partner heeft, telt u de aftrekbare giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel telt u het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen op. Vervolgens kunt u het aftrekbedrag verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100 procent is.

Geen fiscale partner
Als u geen fiscale partner heeft, omdat u bijvoorbeeld niet getrouwd bent, trekt u uw eigen giften af. Dit geldt ook als u een deel van het afgelopen jaar een fiscale partner had en er niet voor koos om het hele jaar als elkaars fiscale partner te worden beschouwd.

RSIN: 004815300
BTW-nummer: NL004815300B01

(Bron: aangepast overgenomen van www.belastingdienst.nl)