Vrienden van De Hoop werft giften om mensen te helpen die in de knel zijn gekomen. Sommigen hebben een psychisch probleem of zijn verslaafd. Anderen vechten om uit de prostitutie te komen of worstelen met eenzaamheid. Wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat ze iemand nodig hebben die naar hen omkijkt.

De medewerkers van De Hoop en Terwille helpen deze mensen, maar dat kunnen we alleen met hulp van u. Zonder giften kan het werk immers niet gedaan worden. Overweegt u om een grote gift (€1.000 of meer) te schenken? Dan geven we u graag de mogelijkheid om meer details te krijgen over hoe uw geld besteed wordt. Wilt u een persoonlijk gesprek? Dat is mogelijk! Neem contact op met Mr. Samuël D.C. Siahaija, Teamleider Fondsenwerving. Bel (078) 6 111 355 of mail s.siahaija@vriendenvandehoop.nl.