Hebt u er weleens over gedacht om een periodieke schenking te doen aan Vrienden van De Hoop? Daar zitten niet alleen voor ons, maar ook voor u de nodige voordelen aan. Zo is een periodieke schenking volledig aftrekbaar van de belasting.

Voorwaarden periodieke gift
Bij een periodieke schenking (vroeger bekend als lijfrenteschenking) is het verplicht om de schenking af te sluiten voor minimaal vijf jaar, waarbij u ieder jaar hetzelfde bedrag overmaakt. Daarnaast moet u vastleggen wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u spreken van een periodieke schenking.

Periodieke schenkingen zijn onder drie voorwaarden helemaal aftrekbaar van de belasting. Ten eerste moet uw gift gaan naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Vrienden van De Hoop is dat. Ten tweede hebt u de periodieke schenking vastgelegd in een overeenkomst met de notaris of Vrienden van De Hoop. Ten laatste krijgt u geen tegenprestatie voor uw periodieke schenking. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke schenkingen. Ook is er geen drempelinkomen nodig.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel
We leggen uw belastingvoordeel uit in een rekenvoorbeeld. Bij een gewone gift is het drempelbedrag 1% van uw inkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken, tot een maximumbedrag van 10% van uw inkomen. Als uw drempelinkomen € 27.000 is, is het drempelbedrag € 270 (1%) en het maximumbedrag € 2.700 (10%).

Als u een periodieke schenking geeft van € 450 en aan de voorwaarden voldoet, mag u dit hele bedrag aftrekken. Ook voor ons heeft een periodieke schenking grote voordelen. Als u uw gift vastlegt, weten we zeker dat uw bedrag binnenkomt. Hierdoor kunnen we de voortgang van de projecten beter waarborgen. Misschien iets om te overwegen?

Formulier voor periodieke schenking

De beide formulieren die u nodig hebt voor een periodieke schenking, kunt u hier downloaden. Na het invullen stuurt u ze naar ons op. Wij sturen één formulier nadat wij het hebben ingevuld naar u terug.