Artikel over De Hoop in 'Zicht op de Kerk'

In het blad Zicht op de Kerk, een magazine met een oplage van ruim 20.000 exemplaren, verscheen recent een artikel over het werk van De Hoop. Wilt u het lezen? U kunt het hier downloaden.